Benbaji Yitzak

Isak Benbaji je profesor filozofije na Pravnom fakultetu Univerziteta Tel Aviv u Izraelu. Predaje moralnu i političku filozofiju, filozofiju prava i jurisprudencije, i etiku i prava ratovanja. Polja interesovanja su mu teorija pravednog rata, politička teorija, teorije distributivne pravde, filozofija jezika, te filozofija prava i međunarodnog prava.


Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!