jun
4-5
2012.
KONFERENCIJA

Yehoyada Amir

amir

Yehoyada Amir je profesor savremenog jevrejskog mišljenja na hebrejskom koledžu u Jerusalimu i direktor HCU izraelskog rabin programa. Studirao je na hebrejskom koledžu u Jerusalimu i Humbolt univerzitetu u Berlinu.  U svom radu zauzima religijsko-humanistički pristup savremenoj jevrejskoj filozofiji. Objavio je tri knjige, jednu od njih o filozofiji Franca Rozencvajga – Razum iz vere.

 

 

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Rosenzweig für Anfänger / Rosenzweig for beginners

4- 5. jun 2012.