Merkel Wolfgang

Volfgang Merkel (Wolfgang Merkel) (WZB, Berlin Social Science Centre) je direktor istraživačkog programa “Demokratija i demokratizacija” istraživačkog Centra za društvene nauke u Berlinu (WZB), profesor političkih nauka na Humbolt Univerzitetu i član berlinsko-branderburške akademije nauka i humanističkih disciplina. Takođe je i nepartijski član Komisije za osnovne vrednosti Izvršnog odbora nemačke socijaldemokratske partije (SDP). Autor je knjiga Demokratie und Krise (prir. 2015); The Future of Representative Democracy (2011, koautori: Sonia Alonso i John Keane) i The Capacity to Reform (2008) koja je prevedena na nemački, kineski i vijetnamski. Objavio je preko 200 naučnih radova na teme demokratije i demokratizacije, diktatura u 21. veku, političkih partija, komparativnih javnih politika, budućnosti socijalne demokratije, države blagostanja i društvene pravde.


"Social justice and the three worlds of welfare capitalism"
4th International conference of the Group for Social Engagement Studies, Institute for Philosophy and Social Theory
Social Justice: New Perspectives, New Horizons
May 4-6, 2016

Is Capitalism Compatible with Democracy?
“Thinking Beyond Capitalism”, 24th – 26th June

Seminar with Wolfgang Merkel
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!