Tanzi Vito

Vito Tanzi je bivši profesor i direktor odseka za ekonomiju Univerziteta u Vašingtonu. Takođe, bio je i na čelu odeljenja za poresku politiku, i kasnije direktor odeljenja za fiskalne poslove pri MMF-u. Od 1990. do 1994. bio je predsednik Međunarodnog instituta javnih finansija (IIPF). Od 2000. radio je kao viši naučni saradnik u Karnegi zadužbini za međunarodni mir, državnom sekretarijatu za ekonomiju i finansije pri italijanskoj vladi, i kao stručni savetnik interameričke razvojne banke. Dobio je mnoga priznanja, kao što su recimo status počasnog predsednika IIPF-a i počasne diplome Univerziteta u Kordobi (Argentina), Liježu (Belgija), Lisabonu (Portugal), Torinu i Bariju (Italija). Autor je preko 20 knjiga i stotine članaka objavljenih u najeminentniji ekonomskim časopisima kao što su; the American Economic Review, the Journal of Political Economy, the Review of Economics and Statistics, the Journal of Public Economics, the Economic Journal i mnogi drugi.


"Corruption and the Public Administration"
Korupcija i društveni razvoj, 19-21. oktobar 2012.
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!