Učenje demokratske participacije (2019- 2020)

Nosilac: Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Podrška: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu (Democracy Commission Small Grants)

Trajanje: septembar 2019 – septembar 2020

Koordinatorka projekta: Bojana Radovanović

Članovi tima: Irena Fiket, Jelena Vasiljević, Gazela Pudar Draško, Bojana Radovanović, Jelena Ćeriman, Olga Nikolić, Sara Nikolić, Balša Delibašić, Andrija Stojanović

Projekat je osmišljen s ciljem promocije demokratskih inovacija kao efikasnog puta ka većem učešću informisanih građana u demokratskom procesu. Predviđene su tri aktivnosti koje vode ka ostvarenju ovog cilja: 1) Demokratija u praksi u vidu dve simulacije demokratske deliberacije s ciljem osnaživanja građana da se uključe u donošenje politike u lokalnim zajednicama. 2) Letnja škola društvene angažovanosti i demokratije namenjena studentima i aktivistima s ciljem da poveća nivo političke pismenosti i omogući razumevanje savremenih teorija i praksi u oblasti participacije i demokratije. 3) Aktivno za društvenu promenu niz od pet dvodnevnih radionica namenjenih aktivnim članovima lokalnih organizacija civilnog društva i društvenih pokreta. Specifični cilj projekta je povezivanje akademije, civilnog društva i društvenih pokreta radi razmene znanja o participativnoj demokratiji i o alatima koji su građanima na raspolaganju kako bi se aktivnije uključili u kreiranje javnih politika koje odražavaju interes građana i lokalnih zajednica.

Posted in Некатегоризовано