11. decembar 2019.

Suni Raker Čang, Balkan Racial Discourse

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

U ovom izlaganju, autorka ispituje upotrebe i značenja „crnaštva“ („Blackness“) u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (1945-1992) i državama naslednicama Srbiji i Crnoj Gori. Kako bi rasvetlila mehanizme i kulturne i društvene inkorporacije „crnaca“ u Jugoslaviji, ona stavlja naglasak na to kako je, u otporu prema jugoslovenskim narativima etničke i rasne isključivosti, post-jugoslovenski identitet usvojio normativnu etičku vrednost „belaštva“ kao neotuđivog, ekskluzivnog svojstva pripadnosti.

Suni Raker Čang je vanredna profesorka na Odseku za slovenske i istočnoevropske studije i direktorka Evropskog centra na Univerzitetu u Sinsinatiju. glavne oblasti njenog interesovanja su kulturne i rasne formacije na Balkanu. Priređivačica je i autorka članka u knjizi Chinese Migrants in Russia, Central Asia and Eastern Europe (Routledge, 2011). Njeni članci objavljeni su u časopisima Journal of Muslim Minority Affairs, Critical Romani Studies, Journal of Transatlantic Studies, i Interventions: The International Journal of Postcolonial Studies. Njena koautorska knjiga Roma Rights and US Civil Rights: A Transatlantic Approach trenutno je u štampi kod izdavača Cambridge University Press, a priređivačica je i zbornika Balkan Migrants: to, from, and in the Balkans: Identity, Alterity, and Culture koji je u pruipremi. Tokom 2019-2020 akademske godine, Suni radi na izradi monografije o rasnim formacijama i crnaštvu u jugoslovenskom i post-jugoslovenskom prostoru (za koji je dobila nagradu Američkog udruženja univerzitetskih žena – American Association of University Women Postdoctoral Research Leave Fellowship).

Posted in Некатегоризовано