5-6. novembar 2018.

Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog prostora

Filozofski fakultet Banja Luka (Univerzitet u Banjoj Luci)

U saradnji sa Filozofskim fakultetom Banja Luka, Friedrich Ebert Stiftung i UG Oštra Nula, IFDT organizuje konferenciju o studijama angažovanosti u postjugoslovenskom prostoru. Konferencija se održava 5-6 novembar 2018 uz učešće gostiju iz Beograda, Rijeke, Sarajeva i Banjaluke.

Konferencija treba da se bavi pitanjima teorije i prakse angažovanosti u kontekstu političkih i socijalnih previranja u postjugoslovenskom prostoru. U ovom kontekstu su od značaja pitanja sve izraženijeg deficita demokratije, krize institucija, nezainteresovanosti i pasivnosti građana i porasta političko-društvene neizvjesnosti. U pogledu na ove probleme konferencija treba da preispita mogućnosti delotvorne redemokratizacije društava u regionu.

Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!