14. novembar 2019.

Seminar o knjizi Ivana Mladenovića Javni um i deliberativna demokratija

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Osnovno pitanje kojim se bavi knjiga Ivana Mladenovića Javni um i deliberativna demokratija (Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2019) jeste kako je moguće postići bilo kakvu saglasnost ako se uzme u obzir pluralizam individualnih interesa, uverenja i pogleda na svet. Autor zastupa stanovište da za odgovor na to pitanje suštinski značaj imaju javni um i deliberativna demokratija. Polazeći od ideje javnog uma, u knjizi se ispituje oko kojih bazičnih stvari u vezi sa politikom bi ljudi mogli da se slože, a da pluralitet njihovih interesa, uverenja i pogleda na svet ostane očuvan.

U seminaru učestvuju:

Milorad Stupar (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Đorđe Pavićević (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu), Petar Bojanić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu), Michal Sládeček (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu), Bojana Radovanović (Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu), Ivana Janković (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Dejana Glišić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Miloš Kovačević (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu), Miljan Vasić (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu) i autor Ivan Mladenović (Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu)

Ivan Mladenović je vanredni profesor na Odeljenju za filozofiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ranije je radio na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. Autor je knjiga Javni um i deliberativna demokratija (2019), Saglasnost i većinsko glasanje: Osnove moderne filozofije politike (2015), Racionalni izbor i demokratija (2012) i Institucionalna realnost i pravda (2010). Objavio je brojne članke u naučnim časopisima i zbornicima radova. Posebne oblasti njegovog interesovanja su filozofija politike, teorija demokratije i filozofija društvenih nauka.

 

 

Posted in Некатегоризовано