28. mart 2018.
Izabrani događaji

Seminar o knjizi Holocaust, War and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature Stejna Vervata

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Institut za filozofiju i društvenu teoriju poziva vas na razgovor o knjizi Stejna Vervata Holokaust, rat i transnacionalno pamćenje: svedočanstva iz jugoslovenske i post-jugoslovenske književnosti (Holocaust, War, and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature, Routledge 2018).

U razgovoru učestvuju: Adrijana Marčetić (Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu), Milovan Pisarri, Predrag Krstić (IFDT), Aleksandar Pavlović (IFDT) i autor. Moderatorka je Krisztina Rácz (IFDT). Razgovor se održava 28. marta u 12 časova u sali na IV spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45.

O knjizi:

Jugoslovenske i post-jugoslovenske književne pripovesti o holokaustu nude posebno zanimljiv slučaj jer se sećanje na holokaust iznova i iznova predstavlja kao izukrštano sa drugim pričama o ekstremnom nasilju: sa stradanjima ne-jevrejskih južnih Slovena tokom Drugog svetskog rata, sa sudbinom žrtava staljinističkog terora, i sa žrtvama etničkog čišćenja u jugoslovenskim ratovima iz devedesetih godina prošlog veka. Ipak, sve do sada proučavaoci književnosti nisu posvetili dovoljno pažnje tome kako istočnoevropski pisci mogu doprineti aktuelnim debatama o transnacionalnom i transgeneracijskom pamćenju.

Ova knjiga ispituje nastanak i transformacije pamćenja holokausta u socijalističkoj Jugoslaviji i na post-jugoslovenskim prostorima. Ona razmatra književne tekstove o holokaustu jugoslovenskih i post-jugoslovenskih autora, smešta njihova dela u istorijski i diskurzivni kontekst u kom su nastala i vodi računa o njihovoj tadašnjoj recepciji. Knjiga pokazuje kako pisci koji pripadaju različitim generacijama (generacija preživelih, 1.5 generacija i druga i treća generacija), holokaust koriste kao motiv za razumevanje ekstremnog nasilja, jednako lokalnog i globalnog. Knjiga nudi uporedne studije radova kako međunarodno poznatih i prevođenih autora poput Danila Kiša i Davida Albaharija, tako i nekoliko zaboravljenih autora koje ova studija nanovo otkriva. Fokusirajući se na dela jevrejskih i ne-jevrejskih autora triju generacija, knjiga baca svetlost na etičke i estetske ravni transgeneracijskog prenošenja sećanja na holokaust u jugoslovenskom kontekstu.

Više o knjizi

O autoru:

Stejn Vervat je vanredni profesor bosanskog/hrvatskog/srpskog na Odseku za književnost, regionalne studije i evropske jezike na Univerzitetu u Oslu. Diplomirao je i doktorirao na Univerzitetu u Gentu sa tezom o konstrukciji nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini za vreme austrougarske uprave. Radio je i kao post-doktorant na Univerzitetu u Gentu i kao Mari Kiri postdoktorski istraživač na Univerzitetu u Utrehtu. Njegova naučna interesovanja obuhvataju savremenu bosansku, hrvatsku i srpsku književnost i kulturu, kulturnu istoriju Balkana (XIX-XXI vek), uporednu književnost i studije pamćenja. Pored najnovije knjige, autor je i monografije Centar i periferija u Austro-Ugarskoj: dinamika izgradnje nacionalnih identiteta u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918. godine na primjeru književnih tekstova (Sarajevo/Zagreb: Synopsis, 2013) i niza naučnih radova o predstavljanju ratova iz devedesetih godina prošlog veka u (post)jugoslovenskoj prozi, kao i ko-urednik zbornika Post-Yugoslav Constellations: Archive, Memory, and Trauma in Contemporary Bosnian, Croatian, and Serbian Literature and Culture (De Gruyter, 2016). preživelih, 1.5 generacija i druga i treća generacija), holokaust koriste kao motiv za razumevanje ekstremnog nasilja, jednako lokalnog i globalnog. Knjiga nudi uporedne studije radova kako međunarodno poznatih i prevođenih autora poput Danila Kiša i Davida Albaharija, tako i nekoliko zaboravljenih autora koje ova studija nanovo otkriva. Fokusirajući se na dela jevrejskih i ne-jevrejskih autora triju generacija, knjiga baca svetlost na etičke i estetske ravni transgeneracijskog prenošenja sećanja na holokaust u jugoslovenskom kontekstu.

Posted in Некатегоризовано