28. mart 2018.
Izabrani događaji

Seminar o knjizi Holocaust, War and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature Stejna Vervata

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Институт за филозофију и друштвену теорију позива вас на разговор о књизи Стејна Вервата Холокауст, рат и транснационално памћење: свједочанства из југословенске и пост-југословенске књижевности ( Холоцауст, Рат и транснационална меморија: искази из југословенске и пост-југословенске књижевности, Роутледге 2018) .

У разговору учествују: Адријана Марчетић (Филолошки факултет Универзитета у Београду), Милован Писарри, Предраг Крстић (ИФДТ), Александар Павловић (ИФДТ) и аутор. Модераторка је Крисзтина Рацз (ИФДТ). Разговор се одржава 28. марта у 12 часова у сали на ИВ спрату Института за филозофију и друштвену теорију, Краљице Наталије 45.

О књизи:

Југословенске и пост-југословенске књижевне приповести о холокаусту нуде посебно занимљив случај, јер се сјећање на холокауст изнова и изнова представља као изукрштено са другим причама о екстремном насиљу: са страдањима не-јеврејских јужних Словена током Другог свјетског рата, са судбином жртава Стаљинистичког терора, и са жртвама етничког чишћења у југословенским ратовима из деведесетих година прошлог века. Ипак, све до сада проучаваоци књижевности нису посветили довољно пажње на то како источноевропски писци могу допринијети актуелним дебатама о транснационалном и трансгенерацијском памћењу.

Ова књига испитује настанак и трансформацију памћења холокауста у социјалистичкој Југославији и на пост-југословенским просторима. Она разматра књижевне текстове о холокаусту југословенских и пост-југословенских аутора, смештава њихова дјела у историјски и дискурзивни контекст у који су настали и води рачуна о њиховој тадашњој рецепцији. Књига показује како писци који припадају различитим генерацијама (генерација преживелих, 1.5 генерација и друга и трећа генерација), холокаусти користе као мотив за разумевање екстремног насиља, једнако локалног и глобалног. Књига нуди упоредне студије радова како међународно познатих и превођених аутора попут Данила Киша и Давида Албахарија, тако и неколико заборављених аутора које ова студија поново открије. Фокусирајући се на дела јеврејских и не-јеврејских аутора трију генерација,

Више о књизи

О аутору:

Стејн Верват је ванредни професор босанског / хрватског / српског на Одсеку за књижевност, регионалне студије и европске језике на Универзитету у Ослу. Дипломирао је и докторирао на Универзитету у Генту са темом о изградњи националних идентитета у Босни и Херцеговини током Аустроугарске управе. Радио је као пост-докторант на Универзитету у Генту и као Мари Кири постдокторски истраживач на Универзитету у Утрехту. Његова научна занимања обухватају савремену босанску, хрватску и српску књижевност и културу, културну историју Балкана (КСИКС-КСКСИ век), упоредну књижевност и студије памћења. Поред најновије књиге, аутор је и монографије Центар и периферија у Аустро-Угарској: динамика изградње националних идентитета у Босни и Херцеговини од 1878. до 1918. године на примјеру књижевних текстова(Сарајево / Загреб: Синопсис, 2013) и низ научних радова о представљању ратова из деведесетих година прошлог века у (пост) југословенској прози, као и ко-уредник збирке Пост- Иугослав Цонстеллатионс: Архива, памћење и траума у ​​савременом босанском, хрватском , и Српска књижевност и култура(Де Груитер, 2016). преживелих, 1.5 генерација и друге и треће генерације), холокаусти користе као мотив за разумевање екстремног насиља, једнако локалног и глобалног. Књига нуди упоредне студије радова како међународно познатих и превођених аутора попут Данила Киша и Давида Албахарија, тако и неколико заборављених аутора које ова студија поново открије. Фокусирајући се на дела јеврејских и не-јеврејских аутора трију генерација, књига баца светлост на етичке и аестетске нивое трансгенерацијског преноса сјећања на холокауст у југословенском контексту.


28. mart 2018.
Seminar o knjizi Holocaust, War and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post-Yugoslav Literature Stejna Vervata
Posted in Некатегоризовано