25. septembar 2018.

Sara Nikolić Utabanom stazom, mimo trotoara. Alternativno mapiranje Novog Mjasta

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 14h

Naša susedstva krcata su skrivenim pričama. Neke od njih mogu biti otključane putem razgovora sa meštanima, dopuštajući nitima njihovih usmenih predanja da iscrtavaju alternativne mape i otkrivaju prečice. Neke druge priče na prepad nas zanesu dok lutamo okolo i mirišemo lipu u cvetu, pitamo se šta li to komšije kuvaju ili se besano okrećemo u krevetu, prezirući saobraćajnu buku i vrelinu asfalta. Etnografsko istraživanje ima sluha za svaku od tih priča. Ovo predavanje koncipirano je kao predstavljanje rezultata tromesečnog etnografskog istraživanja u Poznanju (Poljska). Specifičnom metodologijom inspirisanom senzornom etnografijom i radovima Tima Ingolda, uspomene, urbane legende i usmena predanja o susedstvima prepliću se sa njihovim senzornim aspektima – u cilju što dubljeg i kompleksnijeg razumevanja grada. Detaljna (alternativna) mapa nastala preklapanjem i ukrštanjem staza, priča, uspomena i čula različitih kazivača/ica upravo zbog toga što nalikuje palimpsestu omogućava nam da grad sagledamo u svoj njegovoj raznolikosti, onakvim kakav jeste, kakav svakodnevno živi i kako se zaista koristi – a ne kako je sterilno projektovan. Učinkovitost ovakve mape kao artefakta, ali i kao izvora, ogleda se u njenoj sposobnosti da pokrene pitanje da li uobičavanje ovakvih i sličnih praksi etnografskog mapiranja može da otvori prostor za interdisciplinarnu saradnju i primenu etnografije/antropologije u urbanom planiranju.

Sara Nikolić je doktorantkinja na odeljenju za etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i osnovne i master studije. U fokusu njenih istraživačkih interesovanja nalaze se antropologija grada, ekonomska antropologija i nove studije materijalne kulture, te se okviru doktorske disertacije bavi se istraživanjem transformacije kulture stanovanja, koncepcije doma i socijalnih odnosa nakon privatizacije stambenog fonda na Novom Beogradu. Pored akademskog angažmana,  takođe je i autorka je izložbe „Reklama – ram za portret savremene žene“ održane u Etnografskom muzeju u Beogradu i Muzeju Jadra u Loznici tokom 2016.

 

 


Sara Nikolić Utabanom stazom, mimo trotoara. Alternativno mapiranje Novog Mjasta
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!