Prodanović SrđanProdanović Srđan

naučni saradnik
sprodanovic@instifdt.bg.ac.rs, srdpro@gmail.com

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

2010–2015 Doktorske studije iz sociologije, Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija

M.A. iz sociologije,  Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija

B.A. iz sociologije,  Filozofski fakultet Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

U fokusu mog istraživanja je razmatranje veze između teorije i prakse. U tom pogledu, naučne oblasti koje su poslednjih godina predmet mog naučnog interesovanja su:

  • Savremena društvena teorija
  • Filozofija društvenih nauka
  • (Neo)pragmatizam
  • Interpretativna sociologija
  • Sociologija svakodnevnog života

 

Izabrane publikacije

– (2017) Šta zdrav razum može da učini za društvenu teoriju: ka pragmatičkom shvatanju prakse. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.

Prodanović, Srđan. (2017) „Potencijal zdravorazumske kritike  Gofmanovoj sociologiji okvira.“ Sociologija 59(2): 139–55.

–, Ferrara, Alessandro, Marjan Ivković, Jelena Lončar, Bojana Simeunović. 2017. “Liberalism between Politics and Epistemology: A Discussion of Alessandro Ferrara’s The Democratic Horizon: Hyperpluralism and the Renewal of Political Liberalism.” Political Studies Review 15(3):368–90.

–(2016) “Pragmatic Epistemology and the Community of Engaged Actors.” Filozofija i društvo 27(2): 398–406.

–, Marjan Ivković, Tamara Petrović-Trifunović (2015) „Srpsko-albanski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji: protesti na Kosovu i teret sistemske legitimizacije“. U A. Pavlović, A. Zaharijević, G. Pudar Draško, R. Halili (prir.), Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa, Beograd: Beton, str. 153–173.

 –(2013) „Pragmatička kritika poimanja svakodnevne prakse u kulturnoj sociologiji Džefrija Aleksandera“. Filozofija i društvo 24 (1): 423–443.

–, Predrag Krstić (2012) „Javni prostor i slobodno delanje: Fuko vs. Lefevr“. Sociologija 54 (3): 423–436.

 

Članstva:

2014– European Pragmatism Association

 

 

https://independent.academia.edu/SrdjanProdanovic