Bojanić Petar

naučni savetnik / redovni profesor, direktor
bojanic@instifdt.bg.ac.rs, bojanicp@gmail.com

Telefon: (+381 11) 26 46 242
Mob. (+381 60) 45 45 031

 

Direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju od 2011.

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Novosti:

„Status objekta. O budućim prošlostima arhitekture“, Institut za arhitekturu, Tehnički univerzitet u Berlinu, 19.12.2018.

„Institucija i institucionalni angažman“, Institut za napredne studije, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta, 03.12.2018.

Istraživačka radionica i međunarodna konferencija „Stanje globalnog sistema zaštite za izbeglice i migrante“, Calcutta Research Group, Kalkuta, 25–30.11.2018.

Seminar “Reprezentacija”, Škola za humanističke i društvene nauke, Univerzitet u Sankt Galenu, 20.11.2018.

„Aktuelnosti ne-nasilja?”, Ecole normale supérieure, Pariz, 8–11.11.2018.

Konferencija „Studije angažovanosti u kontekstu postjugoslovenskog prostora”, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, 5–6.11.2018.

Mlada filozofija, Društvo „Karl Jaspers“, Oldenburg, 26–27.10.2018.

„Nacionalizmi, gostoprimstvo“, Departman za humanističke studije, Univerzitet u Bariju, 24.10.2018.

„Project, Design, Concept“, Seminar Teoria del progetto architettonico, Politehnički univerziet u Torinu, 17–19.10.2018.

Peto međunarodno predsedavanje filozofijom „Žak Derida / Pravo i kultura”, Univerzitet u Torinu, 15–16.10.2018.

Prezentacija knjige „Насилие и мессианизм” [Nasilje i mesijanizam], Institut za društveno-humanističke nauke, Univerzitet u Tjumenu, 12.10.2018.

Međunarodna konferencija „Nasilje u digitalnom dobu“, Univerzitet u Tjumenu, 11–12.10.2018.

Međunarodna konferencija „Uspon nacionalizma u Evropi: uzroci, efekti i komparacija između Zapadne i Istočne Evrope”, Fakultet političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, Podgorica, 08–09.10.2018.

Međunarodni naučni kolokvijum „Teorija kulturne traume: individualno traumatsko iskustvo i iskustvo istorijske katastrofe“, Institut za sociologiju, Ruska akademija nauka i Državni univerzitet u Sankt Peterburgu, Sankt Peterburg, 06.10.2018.

Međunarodna konferencija, „Socijalna ontologija u susretu sa društvenim naukama“, Mađarska akademija nauka, Institut za filozofiju, Budimpešta, 01 –02.10.2018.

Međunarodna konferencija „Zajedničko nastojanje u krizi. Socijalna ontologija, angažovanost i politika”, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 28–29.09.2018.

Letnja škola „Notacija, algoritam, kriticizam: ka kritičkoj epistemologiji arhitekture“, Inter University Center, Dubrovnik, 17–21.09.2018.

 

 

Petar Bojanić je diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Cornell (SAD), Univerzitetu Aberdeen (Velika Britanija) i na Beogradskom univerzitetu. Od 2011. godine je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

 

Oblast specijalizacije i interesovanja:

Filozofija (Politička filozofija, Filozofija prava, Fenomenologija, Socijalna ontologija, Jevrejska politička tradicija)

 

Izabrane publikacije:

(2018) Violence and Messianism. Jewish Philosophy and the Great Conflicts of the 20th Century (prev. E. Đorđević) [Nasilje i mesijanizam. Jevrejska filozofija i veliki sukobi 20. veka], London – New York, Routledge, 128.

(2017) Насилие и мессианизм (пер. Ольга Волчек) [Nasilje i mesijanizam], Екатеринбург, Кабинетный ученый, 224.

(2017) (sa V. Đokić) Peter Eisenman. In Dialogue with Architects and Philosophers [Piter Ajzenman. U dijalogu sa arhitektama i filozofima], Milano, Mimesis International, 262.

(2017) „Публичный городской ангажирований философ. Јавлается ли философия по необходимости только городской философией (философией города)? [Javni urbani angažovani filozof. Da li je filozofija nužno samo gradska filozofija (filozofija grada)?]”, Вестник Санкт-Петербургского Университета, Санкт-Петербург, Vol. 33, n. 1, 4–13.

 

Aktivnosti:

Rukovodilac projekta „Postimperijalna situacija međuratnog perioda: rat, odgovornost, identitet“ (Ruski naučni fond, Ministarstvo nauke Ruske federacije, Projektni period 2017 – 2019).

Rukovodilac potprojekta „Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja” u okviru projekta „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” (Ministarstvo nauke Republike Srbije; Prioritetna oblast 3. „Zaštita životne sredine i klimatske promene”, Projektni period 2011 – 2017).

Direktor Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju

Direktor Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci

 

Gostujući profesor

Master studije Međunarodni Univerzitet Koledž Torino

Doktorske studije iz filozofije Univerzitet Rijeka