Bojanić Petar

naučni savetnik / redovni profesor
bojanic@instifdt.bg.ac.rs, bojanicp@gmail.com

Telefon: (+381 11) 26 46 242
Mob. (+381 60) 45 45 031

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Novosti:

Friedrich Engels: Die Aktualität eines Klassikers / The Timeliness of a Historic Figure, Univerzitet u Vupertalu, Vupertal, 20. 02. 2020.

„On Invention and Innovation: Is Philosophy Guardian of the ʽNewʼ?“, Innovation in Humanities and Social Sciences, Univerzitet Sv. Krili i Metodij, Skoplje, 17. 02. 2020.

Seminar Cosa è il sociale? Edith Stein e Gerda Walther (I e II), Univerzitet u Bariju Aldo Moro, Bari, 09–10. 12. 2019.

Radical Political Engagement in Southeast Europe, Univerzitet Panteion, Atina, 21–22. 11. 2019.

Seminar Ontologia sociale: Edith Stein e Gerda Walther, Univerzitet u Bariju Aldo Moro, 18–19. 11. 2019.

„Cos’è un progetto“ / „Cos’è un’istituzione“, Univerzitet u Salernu, 05., 06. 11. 2019.

„What is Police? On Police Violence and Policy“, Italijanski institut za filozofske studije, Napulj, 05. 11. 2019.

„Что такое социальный или общественный акт? О природе ангажированных актов“, međunarodna naučna konferencija Что такое сообщество? Социальная герменевтика, власть и медиа, Državni univerzitet u Belgorodu, 21. 10. 2019.

„La politica e il sacro“, međunarodna konferencija Il sacro e la polis. Coniugazioni, Univerzitet Istočnog Pijemonta Amedeo Avogardo, Verčeli, 17. 10. 2019.

„Monument as a Project“, Departman za arhitekturu i dizajn, Politehnički univerzitet u Torinu, 16. 10. 2019.

Šesto međunarodno predsedavanje filozofijom Jacques Derrida. Law and CultureThinking Nature. A Philosophy of Nature Today?, Palazzo del Rettorato, Univerzitet u Torinu, 15–16. 10. 2019.

„Why Is the ‘Great War’ Great?“, međunarodna konferencija Wars in Intellectual and Artistic Reflection. Media and the Production of Knowledge in Eastern Europe, 1900–1939, Herder Institut, Marburg, 10. 10. 2019.

„The Concept of Sacrifice and Victim in Blood & Culture by V. V. Savchuk“, naučni simpozijum Blood & Culture 2.0, Ruski državni pedagoški univerzitet Hercen, Sankt Peterburg, 03. 10. 2019.

 

Petar Bojanić je diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Cornell (SAD), Univerzitetu Aberdeen (Velika Britanija) i na Beogradskom univerzitetu. Od 2011. godine je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

 

Oblast specijalizacije i interesovanja:

Filozofija (Politička filozofija, Filozofija prava, Fenomenologija, Socijalna ontologija, Jevrejska politička tradicija)

 

Izabrane publikacije

(2020) sa T. Andinom (ur.), Institutions in Action. The Nature and the Role of Institutions in the Real World [Institucije u akciji. Priroda i uloga institucija u stvarnom svetu], Berlin, Springer.

(2019) sa V. Djokić (ur.), Živeti zajedno, Beograd, Arhitektonski fakultet, 381.

(2019) Война и ответственность в рефлексии интеллектуалов (1918–1938) [Rat i odgovornost u promišljanju intelektualaca (1918–1938)], Екатеринбург, Кабинетный ученый, 268.

(2018) Violence and Messianism. Jewish Philosophy and the Great Conflicts of the 20th Century (prev. E. Đorđević) [Nasilje i mesijanizam. Jevrejska filozofija i veliki sukobi 20. veka], London – New York, Routledge, 128.

(2017) Насилие и мессианизм (пер. Ольга Волчек) [Nasilje i mesijanizam], Екатеринбург, Кабинетный ученый, 224.

(2017) (sa V. Đokić) Peter Eisenman. In Dialogue with Architects and Philosophers [Piter Ajzenman. U dijalogu sa arhitektama i filozofima], Milano, Mimesis International, 262.

(2017) „Публичный городской ангажирований философ. Јавлается ли философия по необходимости только городской философией (философией города)? [Javni urbani angažovani filozof. Da li je filozofija nužno samo gradska filozofija (filozofija grada)?]”, Вестник Санкт-Петербургского Университета, Санкт-Петербург, Vol. 33, n. 1, 4–13.

 

Aktivnosti:

Rukovodilac projekta Etika rata u zemljama pravoslavne kulture: razumevanje individualnog iskustva i rekonstrukcija normativnog modela ponašanja (Ruski naučni fond, Ministarstvo obrazovanja i nauke Ruske Federacije, projektni period 2020 – 2022).

Direktor Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju

Direktor Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci

 

Gostujući profesor

Master studije Međunarodni Univerzitet Koledž Torino

Doktorske studije iz filozofije Univerzitet Rijeka