Bojanić Petar

naučni savetnik / redovni profesor, direktor
bojanic@instifdt.bg.ac.rs, bojanicp@gmail.com

Telefon: (+381 11) 26 46 242
Mob. (+381 60) 45 45 031

 

Direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju od 2011.

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Novosti:

 „Police“, Ethics and Public Policy, Blavatnik School of Government, Univerzitet u Oksfordu, 07. 06. 2019.

„Derrida Architect“, Derrida et la technologie, Kolumbija globalni centri, Pariz, 03. 05. 2019.

Values at Stake: Revisiting Normative Horizons for Southeast Europe, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, 26. 04. 2019.

„Architectural Philosophy: Discipline, Terminology, Autonomy I, II“, Odsek za humanistiku, Univerzitet u Bariju, 17–18. 04. 2019.

„Project, Concept, Notio(n) in Kant“, Around 1800/2000 – Aesthetics at the Threshold, Interuniverzitetski centar, Dubrovnik, 26. 03. 2019.

„Istituzione e protocolli di restituzione e restaurazione“, Istituzione. Tra ordine e conflitto, Scuola Normale Superiore, Piza, 20. 03. 2019.

„Šta je institucija?“, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, 15. 03. 2019.

„Institution, Community, Politics: On Book 3 of Franz Rosenzweig’s Star of Redemption“, Weinberg koledž za umetnosti i nauke, Severozapadni univerzitet, Evanston, 04.03.2019.

„Che cos’è è un atto d’impegno? Atti sociali e non sociali (Husserl, Reinach)“, Ripensare il Soggetto: Prospettive di ricerca, Departman za humanističke studije, Univerzitet u Maćerati, 25.02.2019.

„Provenienzforschung und Restitutionspraxis in Deutschland und Frankreich“, Käte Hamburger Centar za napredne studije „Recht als Kultur“, Bon, 21. 02. 2019.

Seminar „Project, Concept, Design“, Politehnički univerzitet u Torinu, 05. 02. 2019.

 

Petar Bojanić je diplomirao i magistrirao na Univerzitetu u Beogradu, magistrirao na Školi za napredna istraživanja u društvenim naukama (EHESS, Pariz) i doktorirao na Parizu 10. Predavao je na Univerzitetu Cornell (SAD), Univerzitetu Aberdeen (Velika Britanija) i na Beogradskom univerzitetu. Od 2011. godine je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.

 

Oblast specijalizacije i interesovanja:

Filozofija (Politička filozofija, Filozofija prava, Fenomenologija, Socijalna ontologija, Jevrejska politička tradicija)

 

Izabrane publikacije:

(2018) Violence and Messianism. Jewish Philosophy and the Great Conflicts of the 20th Century (prev. E. Đorđević) [Nasilje i mesijanizam. Jevrejska filozofija i veliki sukobi 20. veka], London – New York, Routledge, 128.

(2017) Насилие и мессианизм (пер. Ольга Волчек) [Nasilje i mesijanizam], Екатеринбург, Кабинетный ученый, 224.

(2017) (sa V. Đokić) Peter Eisenman. In Dialogue with Architects and Philosophers [Piter Ajzenman. U dijalogu sa arhitektama i filozofima], Milano, Mimesis International, 262.

(2017) „Публичный городской ангажирований философ. Јавлается ли философия по необходимости только городской философией (философией города)? [Javni urbani angažovani filozof. Da li je filozofija nužno samo gradska filozofija (filozofija grada)?]”, Вестник Санкт-Петербургского Университета, Санкт-Петербург, Vol. 33, n. 1, 4–13.

 

Aktivnosti:

Rukovodilac projekta „Postimperijalna situacija međuratnog perioda: rat, odgovornost, identitet“ (Ruski naučni fond, Ministarstvo nauke Ruske federacije, Projektni period 2017 – 2019).

Rukovodilac potprojekta „Etika i politike životne sredine: institucije, tehnike i norme pred izazovom promena prirodnog okruženja” u okviru projekta „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” (Ministarstvo nauke Republike Srbije; Prioritetna oblast 3. „Zaštita životne sredine i klimatske promene”, Projektni period 2011 – 2017).

Direktor Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju

Direktor Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci

 

Gostujući profesor

Master studije Međunarodni Univerzitet Koledž Torino

Doktorske studije iz filozofije Univerzitet Rijeka