Nikolić SaraNikolić Sara

istraživačica pripravnica
sara.nikolic@instifdt.bg.ac.rs, sarrra.nikolic@gmail.com

 

 

oktobar 2017 – Doktorske studije etnologije i antropologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
2016-2017 – Master etnolog-antropolog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
2012-2016 – Diplomirani etnolog-antropolog, Filozofski fakltet Univerziteta u Beogradu

 

Sara Nikolić je antropološkinja iz Loznice koja većinu vremena provodi lutajući novobeogradskim blokovima, pripremajući doktorsku disertaciju o transformaciji kulture stanovanja, koncepcije doma i odnosa u zajednici nakon privatizacije stambenog fonda. Godinu pre toga provela je među beogradskim advertajzing plemenima, pišući master rad o kulturi advertajzinga u postsocijalizmu. Autorka je izložbe „Reklama – ram za portret savremene žene“ održane u Etnografskom muzeju u Beogradu u maju 2016. i Muzeju Jadra u Loznici u novembru iste godine. Bila je polaznica Ženskih studija u Centru za ženske studije u Beogradu i Škole o migracijama Grupe 484. Aktivno je doprinosila kolaborativnom projektu Slatka Konceptualna Umetnica u okviru koga je izlagala u Beogradu i Beču. Od 2015. godine angažovana je kao istraživačica na projektu Čuvari parka. U fokusu njenih istraživačkih interesovanja nalaze se antropologija grada, ekonomska antropologija i nove studije materijalne kulture.

 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sara-nikoli%C4%87-359974a9/