Pudar Draško GazelaPudar Draško Gazela

naučna saradnica
gazela.pudar@instifdt.bg.ac.rs

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

Doktor sociologije (2016) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Teza: Stavovi društveno – politički uticajnih intelektualaca o nacionalnom u Srbiji nakon 2000. godine

Gazela Pudar Draško je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i članica Grupe za studije angažovanosti pri Institutu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, baveći se temama nacionalizma i intelektualnog angažmana. Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugoistočnoj Evropi.

Primarno polje interesovanja joj je politička sociologija, posebno istraživanje društvene angažovanosti. Piše o intelektualnom angažmanu, društvenim pokretima i rodu.

 

Novije aktivnosti

2019-2021  Istraživačica na projektu “Cultures of Rejection in Europe

2018-2021  Istraživačica na Jean Monnet projektu “Active Citizenship: Promoting and Advancing Innovative Democratic Practices in The Western Balkans

2018/2019     Gostujuća istraživačica pri Centru za istočno-evropske studije Univerziteta u Varšavi

Proleće 2018  Gostujuća istraživačica pri Centru za jugoistočnu Evropu Univerziteta u Gracu

 

Izabrane publikacije

Knjige:

Gazela Pudar Draško (2017) O čemu govorimo kada govorimo o intelektualcu: ideje i iluzije [What do we talk when we talk on intellectual: ideas and illusions], Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Irena Fiket, Zoran Pavlović, Gazela Pudar Draško (2017) Mapiranje političkih orijentacija građana Srbije [Mapping political orientations of citizens of Serbia: Cartography of impotence], Beograd: Friedrich Ebert Stiftung

Gazela Pudar Draško, Nemanja Krstić, Bojana Radovanović (2015) Studijski programi i neformalno obrazovanje iz perspektive mladih istraživača, Beograd: Institut ekonomskih nauka

Gazela Pudar Draško, Nemanja Krstić, Bojana Radovanović (2015) Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju, Beograd: Institut ekonomskih nauka

Gazela Pudar, Leena Suurpää, Howard Williamson, Manfred Zentner (2013) Youth policy in Belgium, Strasburg: Council of Europe.

Slobodan Cvejić, Marija Babović, Gazela Pudar (2011) Studija o humanom razvoju – Srbija 2010: izvori i ishodi socijalnog isključivanja, Belgrade: UNDP Serbia.

 

Članci u časopisima:

Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović “Enmity in the intellectual world: what do they stand for?”, Filozofija i društvo Vol 28 No 2 (2017), str. 333-345

Gazela Pudar Draško (2016) „Do Intellectuals Matter? Proposal for a Study of Influence“, Filozofija i društvo, Vol. XXVII, No 2, p. 343-355

 

Članci u zbornicima:

Jelena Ćeriman, Gazela Pudar Draško (2018) “Formalne i neformalne prakse u akademiji: rodna (ne)umrežavanja” [Formal and non-formal practices in academia: gender (non)networking], in Delibašić et al. Univerziteti između meritokratije i patrijarhata: žene i moć delanja [Universities between meritocracy and patriarchy: women and agency], Belgrade: IFDT, p. 101-125.

Gazela Pudar Draško, Aleksandar Pavlović, Eltion Meka (2018) „Enmity and Politics: Reaffirming or Rejecting the Concepts“, in Pudar Draško et al. Politics of Enmity, Belgrade: IFDT p. 5-12.

Gazela Pudar Draško, Krisztina Rácz (2018) “Strogo hijerarhizovana prekarnost: žene na početku svojih naučnih karijera” [Strictly hierarchical precariousness: women at the beginning of their scientific career], in Ćeriman et al. Žongliranje između patrijarhata i prekarijata: Usklađivanje porodičnih i profesionalnih obaveza akademskih radnica [Juggling between patriarchy and precarity: Harmonization of family and professional obligations of academic workers], Belgrade: IFDT/CELAP, p. 45-64.

Gazela Pudar Draško (2017) “Theories and concepts of youth work in South-East Europe” in Schild et al. Thinking Seriously about Youth Work: And how to prepare people to do it, Strasbourg: Council of Europe and European Commission

Gazela Pudar Draško (2017) „Koliko je angažman intelektualaca važan? [How important is intellectual engagement?]“ u Zaharijević A. Vasiljević J. Angažman: Uvod u studije angažovanosti [Social engagement: introduction to social engagement studies], Novi Sad: Akademska knjiga, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, str. 177–190.

Tamara Petrović Trifunović, Gazela Pudar Draško and Predrag Krstić (2016) “A Question Mark over Education: Introduction into the Aporias of Contemporary Educational Theory and Praxis”, in Petrović Trifunović, Pudar Draško, Krstić, (ed), (2016), Why Still Education?, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

 

https://fvm.academia.edu/GPudar

https://www.researchgate.net/profile/Gazela_Pudar_Drasko