Lazić AleksandraLazić Aleksandra

istraživačica pripravnica
aleksandra.lazic@instifdt.bg.ac.rs, lazic.ale@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

jan. 2017 – . Doktorske studije socijalne psihologije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

2015 – 2016. Master psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

2011 – 2015. Diplomirani psiholog, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

U fokusu mog trenutnog istraživanja je saradnja (kooperacija). Posebno me interesuje kako ljudi sarađuju u situacijama kada je dugoročni, kolektivni interes svih suprotstavljen trenutnom, ličnom interesu svakog pojedinca ponaosob, tzv. socijalne dileme. U okviru svoje doktorske teze ću se baviti intervencijama za pospešivanje stope vakcinisanih koje mogu da proisteknu iz uokviravanja vakcinacije kao socijalne dileme. Predmet mog interesovanja su i međugrupni odnosi i pristrasnosti, evolucija altruizma, procena i promena stavova. Sprovodim empirijska istraživanja koristeći metode koje nude, mahom, eksperimentalna socijalna psihologija, eksperimentalna bihejvioralna ekonomija i statistika.

 

https://www.linkedin.com/in/alelazic

https://fvm.academia.edu/alelazic