Matković AleksandarMatković Aleksandar

istraživač saradnik
aleksandar.matkovic@instifdt.bg.ac.rs, salematkovic@gmail.com

 

 

CURRICULUM VITAE (pdf)

 

2012 – 2013 Stečena diploma Master studija filozofije Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
2008 – 2012 Stečena diploma osnovnih studija filozofije Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Aleksandar Matković (1988) diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 2012, sa završnim radom na temu „Fuko i jeres genealogije“. Na istom fakultetu je odbranio i master rad pod nazivom „Avgustinovska senka Dekartovog cogita“. Trenutno je na doktorskim studijama na Znanstvenoraziskovalnom centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani, sa doktorskom tezom “The Fascist Abstraction: The Role of Labor in the Political Economy of Fascism”. Bavi se savremenim marksizmom, teorijom biopolitike i političkom ekonomijom.

 

PUBLIKACIJE

Radovi

–(2016) „Activism and Capitalism: on the Forms of Engagement“, Engaging Reflexivity, Reflecting Engagement, Filozofija i društvo, 27 (2): 387-397.
–(2016) “Istorija aseksualnosti: posledice i protivrečnosti reproduktivne seksualnosti”, Interkulturalnost 12 (4): 90–104.
–(2015) “Lajbnic i Dekart: od univerzalnog jezika do univerzalnog znanja”, Arhe 23 (1): 63–87.
–(2014) Birešev, Ana, Losoncz, Mark i Matković, Aleksandar „Éric Fassin: La pensée de/et la politique au-delà des alternatives insatisfaisantes“, Filozofija i društvo 25 (4): 191–200.
–(2013) „O spekulativnom realizmu“, Treći Program 44 (1): 9–14.
–(2011) „Publika protiv scene“ Treći Program 42 (3-4): 266-268.

Radovi u zbornicima

–(2013)  „Genealogija dispozitiva: Fuko između Hegela i Ničea“, u Nikolić, Olga, Velinov Marija, Stevens Lucy, Cvejić Igor (prir.), Mišljenje, verovanje, delanje: filozofsko orijentisanje u političkoj situaciji, Beograd: Udruženje studenata filozofije Beograda, str. 100–115.

Uređivanje zbornika

– (2016) Thinking Beyond Capitalism, ur. Matković, Aleksandar, Losoncz, Mark, Krtolica, Igor, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2016.
– (2016) Transition without Justice?, ur. Fatić, Aleksandar, Losoncz, Mark, Matković, Aleksandar, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, 2016.

Trenutni angažman

Trenutno u saradnji sa Ministarstvom Prostora i Novom Iskrom vodi “Studije zajedničkog” u Beogradu posvećene modelima upravljanja javnom svojinom. Od zime 2016 do proleća 2017. organizovao je ciklus “Ka novom (anti)fašizmu” ispred Regionalnog naučnog centra IFDT-a u Novom Sadu. Od 2011 – 2016. bio je član Kolektiva “Gerusija” i uredništva časopisa “Stvar”. Član je francuske Asocijacije za samoupravljanje, uredništva Međunarodne enciklopedije samoupravljanja.

 

 https://fvm.academia.edu/AleksandarMatkovic