Digitalni repozitorijum IFDT-a

Tokom 2013. godine uspostavljen je Digitalni repozitorijum Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.

Repozitorijum treba da služi kao arhiva svih relevantnih rezultata naučnog rada koji se realizuje u Institutu. Kad god je to moguće, odnosno kad god se time ne krše autorska prava ili druga ograničenja koje je postavio izdavač, deponovani dokumenti dostupni su u režimu otvorenog pristupa.

U prvoj fazi su u repozitorijum IFDT-a unošeni samo metapodaci, osim časopisa Filozofija i društvo koji je već preko sistema DOI brojeva i Srpskog citatnog indeksa vidljiv u punom tekstu, pa je na isti način obrađen i u Opusu. Interfejs repozitorijuma je na engleskom i nemačkom jeziku.

Repozitorijum IFDT-a je registrovan u nekoliko najznačajnijih direktorijuma repozitorija otvorenog pristupa:

OpenDOAR (Directory of Open AccessRepositories)
ROAR (Registry of Open Access Repositories)
Open Archives Initiative
Bielefeld Academic Search Engine
WorldCat
GOOGLE Scholar

U repozitorijumu je radi lakšeg razvrstavanja i praćenja podataka napravljeno nekoliko kolekcija koje se međusobno preklapaju, što je važno jer se omogućava pretraga baze po različitim parametrima.

Detaljnije informacije