22-23. novembar 2019.

Prva ENTAN konferencija  Non-Territorial Autonomy as a Form of Plurinational Democracy: Participation, Recognition, Reconciliation 

Evropska mreža za ne-teritorijalnu autonomiju (ENTAN) je nedavno započeta Akcija podržana od strane Evropskog udruženja za naučnu i tehnološku saradnju (COST). ENTAN ima mandat da izučava kako različiti modaliteti ne-teritorijalne autonomije (NTA) mogu pomoći u rešavanju ili ublažavanju nacionalnih i etničkih sukoba u zemljama u kojima nacionalne i etničke zajednice zahtevaju priznavanje njihovih kolektivnih prava.

Liberalne demokratije proizvode ključna viđenja građanskih prava, ali građani su često shvaćeni kao homologno mnoštvo, čime se ostavlja malo prostora za političko priznavanje različitosti i pluralizma, kao i kolektivnih prava nacionalnih zajednica. Istovremeno, na međunarodnoj pozornici, koncept nacionalnog samoopredeljenja (National Self Determination – NSD) shvaćen je kao da znači stvaranje ili konsolidovanje nacionalnih država za ugrožene nacionalne zajednice. Međutim, broj nacionalnih zajednica mnogo je veći od broja nacionalih država; pored toga, u najvećem broju slučajeva različite etno-nacionalne zajednice ukrštaju se na istom području, čime teritorijalno rešenje postaje neizvodljivo ili destruktivno. U različitim krajevima sveta, ovi neispunjeni zahtevi doveli su do krvavih i dugotrajnih sukoba.

Cilj prve ENTAN konferencije je da istraži kako i u kom kontekstu NTA modaliteti mogu unaprediti vrednosti demokratske participacije u Evropi i podstaći kolektivno uključivanje nacionalnih manjina. Takođe, konferencija će nastojati da prevrednuje odnos između demokratije i kolektivnih prava, i načina na koje NTA može poboljšati manjinska prava i podstaći pomirenje u područjima zahvaćenih konfliktom. Konferencija će razmotriti kako teorijska pitanja, tako i empirijske studije slučaja.

Program možete pročitati ovde.

 

 

Posted in Некатегоризовано