Petar Bojanić

Petar Bojanić, naučni savetnik / redovni profesor  (doktorat Pariz 10, Francuska)

Direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju

 

Posted in Некатегоризовано