11. april 2018.
Godišnji seminar

Petar Bojanić: O urgentnoj akciji

Godišnji seminar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju: Nasilje i kritika

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Namera mi je da opišem radnju koja je hitna, često veoma kratka i ponekad nužno agresivna, i radnju (ili nekoliko radnji) za koju nikada ne ostaje puno vremena da se izvrši. U okviru seminara koji se bavi kritikom i kritičnim situacijama, silom i nasilnim protokolima, pokušaću da određenje angažovanog akta ili angažovanog postupka rekonstruišem u kontekstu iznenađenja, brze odluke, užurbanog zajedničkog delovanja, reakcije i pružanja pomoći.

Petar Bojanić je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i na Visokoj školi za društvene nauke u Parizu. 2003 doktorirao na Univerzitetu Pariz 10 Nanter sa temom “Rat (poslednji) i institucija filozofije”. Bojanić je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) Univerziteta u Beogradu, Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP), i kodirektor Centra za napredne studije – Jugoistočna Evropa (CAS) Univerziteta u Rijeci. Prevod njegove knjige Violence et Messianisme. Paris–Milano: Librerie Philosophique J. Vrin; Mimesis International (2015) nedavno je objavio Routledge (Violence and Messianism: Jewish Philosophy and the Great Conflicts of the Twentieth Century, 2018).

Posted in Некатегоризовано