21-23. jun 2012.
KONFERENCIJE

Pacifism: Still the Issue?

Dvanaesta IELCS konferencija (International Law and Ethics Conference Series) biće posvećena pacifizmu, temi koja je nekad bila znatno popularnija nego danas. U vremenu u kojem se iznova promišlja rat – od njegove kriminalizacije, preko njegove instrumentalizacije u svrhu humanitarnih intervencija do njegove upotrebe u “asimetričnom” i antiterorističkom ratovanju i njegove uloge u pokušaju da se legalizuje tortura – pacifizam nam se može učiniti zastarelom i suvišnom idejom. Da li to znači da pacifizam više nije predmet debate? Ili je možda, kako smo otkrili na jedoj od prethodnih IELCS konferencija na temu svetskog upravljanja, reč o jednom od onih pitanja koja su uvek sa nama, koja se pomaljaju iz magle nestabilne stvarnosti kao obećanje, ili lažno obećanje, kao utočiste ili beg. S druge strane, može li biti da je pacifizam ono dugo očekivano, čak i konačno rešenje koje će nas sačuvati od zamki i neprilika naše neizvesne i netransparentne budućnosti pune pretećih sukoba? Ne očekujemo da ćemo dobiti odgovore na sva ova pitanja, ali možda je pravi trenutak da ih ponovo postavimo.

Jezik konferencije je engleski.

PROGRAM KONFERENCIJE


Posted in Некатегоризовано