Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti filozofije i socijalne teorije.

Teoretičare, teoretičarke, istraživače i istraživačice ove naučne ustanove povezuje zajednički napor da u okvirima svojih specifičnih oblasti (filozofske antropologije, socijalne teorije, istorije socijalnih ideja, istorije filozofije, filozofije nauke, filozofije jezika, bioetike, sociologije religije, filozofije politike, epistemologije, etike, socijalne antropologije, političke sociologije, sociologije nauke…) reflektuju temeljna znanja svojih disciplina ali, i da na interdisciplinaran način kontekstualizuju savremena naučna kretanja u Srbiji i svetu.

Saradnici i saradnice Instituta angažovani su u nastavi na fakultetima društvenih nauka Univerziteta u Srbiji i regionu. Poseban napor ulaže se u uključivanje mladih i perspektivnih istraživača i istraživačica, dok se podstrek na dijalog sa širom naučnom zajednicom ostvaruje u organizaciji skupova, radionica i predavanja.

Pored osnovne naučno-istraživačke delatnosti – organizovane u vidu projektnih ciklusa – Institut ima razvijenu izdavačku delatnost. Tekstovi u časopisu Filozofija i društvo, kao i knjige koje se objavljuju, prateći izdavačku i naučnu politiku Instituta, podležu peer-review procesu i recenziranju.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kraljice Natalije 45
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax. 011 26 46 242
E-mail: institut@instifdt.bg.ac.rs
Matični broj: 07084226
PIB: 100043864

DIREKTOR INSTITUTA
dr Petar Bojanić, naučni savetnik
bojanic@instifdt.bg.ac.rs

SEKRETAR INSTITUTA
Nataša Nastić
institut@instifdt.bg.ac.rs

BIBLIOTEKAR
Zorica Nedeljkov Srbinoski
zorica.nedeljkov@instifdt.bg.ac.rs

ADMINISTRATIVNA I TEHNIČKA PODRŠKA

Marija Velinov
Olga Nikolić
dr Dušan Bošković
Marilea Pudar

UPRAVNI ODBOR INSTITUTA
Prof. dr Dragan M. Mitrović, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsednik
Dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, zamenik
Prof. dr Kornelija Ičin, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Jovan Babić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prof. dr Nada Popović Perišić, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, Beograd
Dr Rastko Jovanov, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju
Dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju

NAUČNO VEĆE INSTITUTA

Predsednik dr Željko Radinković, naučni saradnik
Zamenik dr Adriana Zaharijević, naučni saradnik

Članovi:

dr Milivoj Bešlin, naučni saradnik
dr Petar Bojanić, naučni savetnik
dr Jelena Đurić, naučni saradnik
dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik
dr Marjan Ivković, naučni saradnik
dr Rastko Jovanov, naučni saradnik
dr Predrag Krstić, naučni saradnik
dr Predrag Milidrag, viši naučni saradnik
dr Aleksandar Pavlović, naučni saradnik
dr Srđan Prodanović, naučni saradnik
dr Gazela Pudar Draško, naučni saradnik
dr Mirjana Radojičić, naučni saradnik
dr Michal Sladeček, naučni saradnik
dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik