Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu sistematski i dugoročno istražuje oblasti filozofije i socijalne teorije.

Teoretičare, teoretičarke, istraživače i istraživačice ove naučne ustanove povezuje zajednički napor da u okvirima svojih specifičnih oblasti reflektuju temeljna znanja svojih disciplina ali, i da na interdisciplinaran način kontekstualizuju savremena naučna kretanja u Srbiji i svetu.

Saradnici i saradnice Instituta angažovani su u nastavi na fakultetima društvenih nauka Univerziteta u Srbiji i regionu. Poseban napor ulaže se u uključivanje mladih i perspektivnih istraživača i istraživačica, dok se podstrek na dijalog sa širom naučnom zajednicom ostvaruje u organizaciji skupova, radionica i predavanja.

Pored osnovne naučno-istraživačke delatnosti – organizovane u vidu projektnih ciklusa – Institut ima razvijenu izdavačku delatnost. Tekstovi u časopisu Filozofija i društvo, kao i knjige koje se objavljuju, prateći izdavačku i naučnu politiku Instituta, podležu peer-review procesu i recenziranju.

 

Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Kraljice Natalije 45
11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax. 011 26 46 242
E-mail: institut@instifdt.bg.ac.rs
Matični broj: 07084226
PIB: 100043864

DIREKTORKA INSTITUTA
dr Gazela Pudar Draško

SEKRETAR INSTITUTA
Nataša Nastić Todorov
institut@instifdt.bg.ac.rs

BIBLIOTEKAR
Zorica Nedeljkov Srbinoski
zoricanedeljkov@gmail.com

KOORDINATOR POSLOVA MEĐUNARODNE SARADNJE
Andrija  Stojanović

Operater tehnike

Marilea Pudar

UPRAVNI ODBOR INSTITUTA

NAUČNO VEĆE INSTITUTA
Predsednik dr Marjan Ivković, naučni saradnik
Zamenik dr Đurđa Trajković, naučni saradnik

Članovi:

dr Milivoj Bešlin, naučni saradnik
dr Petar Bojanić, naučni savetnik
dr Ljubiša Bojić, naučni saradnik
dr Aleksandra Bulatović, naučni saradnik
dr Igor Cvejić, naučni saradnik
dr Vladimir Cvetković, naučni saradnik
dr Jelena Đurić, naučni saradnik
dr Aleksandar Fatić, naučni savetnik
dr Irena Fiket, naučni saradnik
dr Željko Radinković, viši naučni saradnik
dr Rastko Jovanov, viši naučni saradnik
dr Predrag Krstić, naučni saradnik
dr Mark Lošonc, naučni saradnik
dr Vera Mevorah, naučni saradnik
dr Aleksandar Pavlović, naučni saradnik
dr Gazela Pudar Draško, naučni saradnik
dr Michal Sladeček, viši naučni saradnik
dr Srđan Prodanović, naučni saradnik
dr Jelena Vasiljević, naučni saradnik
dr Adriana Zaharijević, viši naučni saradnik