Kolokvijum “Demokratija, socijalizam i angažman: Aksel Honet i kritička teorija danas”, Beograd, 21-22. jun, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Kolarčeva zadužbina

U organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju i Centra za napredne studije Univerziteta u Rijeci  21. i 22. juna biće održan dvodnevni međunarodni kolokvijum pod nazivom “Demokratija, socijalizam i angažman: Aksel Honet i kritička teorija danas”. Na kolokvijumu će učestvovati jedan od najznačajnijih filozofa i društvenih teoretičara današnjice, Aksel Honet (Axel Honneth).
Povod za održavanje kolokvijuma sa Akselom Honetom “Demokratija, socijalizam i angažman” je objavljivanje Honetove skorašnje studije Ideja socijalizma: pokušaj osavremenjivanja (Die Idee des Sozialismus: Versuch einer Aktualisierung) na srpskom u izdanju Akademske knjige.