13. novembar 2019.

Marija Petrović Implikacije upotrebe veštačkih materica na bioetičku raspravu o abortusu

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, sala na IV spratu u 12 časova

Iako upotreba veštačkih materica za gestaciju ljudskih fetusa i dalje nije naša realnost, napredak ovih tehnologija i mogućnost njihovog korišćenja u skorašnjoj budućnosti zahtevaju od nas da razmotrimo na koji će se način one odraziti na raspravu o abortusu. Danas odluka o prekidu trudnoće (makar do 23. nedelje gestacije) nužno sa sobom povlači i prekid života fetusa. Upotreba veštačkih materica promenila bi ovo, te bi bilo moguće u isto vreme prekinuti trudnoću i omogućiti fetusu da nesmetano nastavi da se razvija u veštačkom okruženju. Postojanje ovakve mogućnosti ostavlja prostor za reinterpretaciju samog pojma “abortus”. Šta se abortusom zapravo prekida, da li samo trudnoća ili i život fetusa? Da li abortus koji ne rezultira smrću fetusa možemo da označimo kao uspešan ili bismo rekli da je to ipak neka vrsta porođaja?

Marija Petrović (1990) je istraživačica pripravnica Instituta za filozofiju i doktorantkinja na Odeljenju za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom odeljenju je angažovana u nastavi na predmetu Uvod u filozofiju. Trenutno piše doktorsku disertaciju na temu Problem moralnog statusa abortusa iz perspektive reproduktivnih prava

Posted in Некатегоризовано