John Harris

John Harris je britanski bioetičar, profesor bioetike i direktor Instituta za nauku, etiku i inovaciju na Univerzitetu Mančester. Takođe je i jedan od osnivača Međunardnog udruženja za bioetiku i časopisa Bioethics. Zastupa liberalno  konsekvencijalistički pristup pitanju bioetike.

 

 

 

Towards Responsible Use Of Cognitive Enhancing Drugs By The Healthy

 

MEÐUNARODNA KONFERENCIJA
(Nove) Perspektive u bioetici 
13-15. oktobar 2011.

Posted in Некатегоризовано