Bojanić Petar

naučni savetnik / redovni profesor, direktor (doktorat Pariz 10, Francuska)