IFDT partner na projektu „Kulture odbacivanja u Evropi“

Institut za filozofiju i društvenu teoriju vodiće aktivnosti na trogodišnjem projektu Kulture odbacivanja u Evropi (CuRe) u Srbiji.

Projekt, koji uključuje četiri internacionalna partnera, ima za cilj dublje razumevanje socijalne polarizacije, radikalizovanja i promene svakodnevnog života kao posledice jačanja desničarskih pokreta i partija u Evropi. Istraživanje polazi od pretpostavke da kulture odbacivanja nastaju iz iskustva promene i krize. Ovo se tiče kako demokratskih sistema EU i nacionalnih institucija, tako i ustanova civilnog društva. Istraživači polaze od pretpstavke da odbacivanje predstavlja opasnost za socijalnu koheziju i mirnu koegzistenciju. Istraživaće se uslovi i razvoji koji su doveli do odbacivanja, između ostaloga, imigracije, političkih elita, medija i pravednosti među polovima.

Konkretno, ispitivaće se na koji način se ekonomska i tehnološka promena odražava na zaposlene u sektorima logistike i trgovine, i na koji način zaposleni toj istoj promeni pripisuju određeno značenje. Istraživači pri tome kompariraju stanje duž migracijske rute iz 2015. godine u Švedskoj, Nemačkoj, Austriji, Hrvatskoj i Srbiji. Pobliže će se posmatrati sama radna mesta kao i digitalno i socijalno-prostorno okruženje. U svrhu ispitivanja se kombinuju instrumenti sociološkog i kulturološkog istraživanja sa etnološkim metodama istraživanja.

Cilj projekta jeste da rezultatima doprinese prevladavanju niza ozbiljnih izazova sa kojima se Evropa danas suočava. Osim toga, za IFDT je posebno važan transdisciplinarni pristup istraživanju koji može omogućiti nove uvide u metode istraživanja i razvoj teorije. Rezultati će biti predstavljeni u okviru javnih događaja i na međunarodnoj konferenciji čiji će domaćin biti IFDT u Beogradu.

Inicijatorka i koordinatorka projekta je kulturološkinja prof. dr Manuela Bojadžijev sa Leuphana Universität u Lineburgu. Volkswagen Stiftung finansira ovaj istraživački projekt sa nešto manje od milion evra iz svog programa „Izazov za Evropu“, čiji je cilj da podstakne odgovore na važna društveno-politička pitanja i da impulse za dalji razvoj saradnje u Evropi. U okviru programa se finansiraju kooperativni projekti jednog nemačkog i najmanje dva partnera iz Evrope. Više informacija o programu: www.volkswagenstiftung.de/herausforderungen-fuer-europa

Posted in Некатегоризовано