april
24
2014.
TRIBINA IFDT-A

Gil Anidjar

anidjar

Gil Anidžar je profesor na Odseku za religiju, te na Odseku za srednjeistočne, južnoazijske i afričke studije, kao i na Institutu za uporednu književnost i društvo na Kolumbija univerzitetu. Predavao je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Dve njegove knjige prevedene su na srpski jezik: Jevrejin, Arapin: Istorija neprijatelja (Beogradski krug, 2006); Semiti – rasa, religija, književnost (Fakultet za medije i komunikacije, 2014). Poslednja objavljena knjiga mu je Blood: A Critique of Christianity (Columbia University Press).

 

 

Rasa, nacija, religija

S obzirom da se razvijaju različitim tempom i da se čini kako pripadaju različitim epohama, tri kolektivne forme “rasa, nacija, religija” retko se tretiraju kao jedan jedinstven fenomen. Ovi pojmovi, bilo da pervertiraju jedan drugog (rasa i nacija), ili da se jedan od njih čini anahronim u odnosu na druge (prvo religija, onda rasa), ili udruženi u nečasne saveze (nacija i religija), kao da se opiru svakom pokušaju da ih ujedini “velika ujedinjujuća teorija”. Ovo predavanje će se osvrnuti na neke od mehanizama (istoricizam, sekularizam i drugi) koji su osiguravali čudnu podelu rada koja do danas opstaje između ove tri kategorije, bez obzira na njihovu nerazlučivu ko-incidenciju. Konstrukcije Drugog ili prakse samooblikovanja pružaju ne tako uvijeno jedinstvo “rase, nacije, religije”. Frojdov Mojsije I monoteizam će poslužiti kao smernica u ovom propitivanju.