Duménil Gérard

Žerar Dimenil (Gérard Duménil) (Université Paris 10) je francuski ekonomista. Radio je kao naučni savetnik francuskog Centra za naučna istraživanja (CNRS). Autor je knjige Pojam ekonomskog zakona u Kapitalu (Maspero) za koju je uvod napisao Luj Altiser. Poslednja knjiga koju je objavio, sa Žakom Bideom (Jacques Bidet) nosi naslov Altermarksizam. Drugačiji marksizam za drugačiji svet (Altermarxisme. Un autre marxisme pour un autre monde) (PUF, 2007). Duži niz godina sarađuje sa ekonomistom Dominikom Levijem (Dominique Lévy). Zajedno su objavili nekoliko knjiga, među kojima: The Economics of the profit rate (Edward Elgar, 1993), te za Harvard University Press: (1) Capital Resurgent, 2004; (2) The Crisis of Neoliberalism, 2011; (3) The Stability Frontier, Other Monetary Macrodynamics (u štampi).


Reflections on Capitalism
June 22nd – 27th 2015
“Thinking Beyond Capitalism”, 24th – 26th June
Posted in Некатегоризовано
error: Content is protected !!