Geoffrey Hodgson

Džefri Hodžson (Geoffrey Hodgson, 1946) profesor je na Poslovnoj školi Univerziteta u Hertfordširu i član Akademije društvenih nauka Ujedinjenog Kraljevstva. Dobitnik je Šumpeterove nagrade Međunarodnog udruženja Jozef A. Šumpeter 2014. godine, kao i nagrade Veblen–Komons, Udruženja za evolucionu ekonomiju 2012. Autor je više od 15 knjiga među kojima su Economics and Institutions, From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary Economics without Homo Economicus, How Economics Forgot History, kao i preko 130 radova u akademskim časopisima. Polja njegovog akademskog interesovanja protežu se od institucionalne i evolucione ekonomije, metodologije ekonomske nauke i istorije ekonomske misli, do teorije kompanije i društvene teorije.

Predavanje

Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo organizuju predavanje

Džefri Hodžson

„Šta je kapitalizam?“ (What is Capitalism?)

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Zmaj Jovina 12

Četvrtak, 24. mart 2016. u 19.00

Razumevanje prirode kapitalizma, njegove dinamike i slabosti, osnovni je cilj Hodžsonove knjige Conceptualizing Capitalism. Razumevanje, za Hodžsona, nije moguće bez pravilnog definisanja kapitalizma. Definisanje kapitalizma kao spoja privatne svojine i tržišta značilo bi da ovaj sistem datira još iz antičkih vremena, budući da tržišta, robna razmena i imovinska prava postoje već hiljadama godina. Pitanje je koje su to druge ključne institucije podstakle pojavu kapitalizma.

Hodžson naglašava značaj države i pravnog sistema za nastanak i razvoj kapitalizma. Pored toga, kao što to čini Šumpeter pre njega, Hodžson ističe i ulogu bankarstva u razvoju kapitalizma. Na taj način, početak kapitalizma vezuje za početak 18. veka, industrijsku i finansijsku revoluciju i eksplozivni rast produktivnosti. Važna karakteristika kapitalizma jeste inherentna klasna nejednakost koja potiče od prirode imovine u vlasništvu kapitalista i radnika.

Seminar

Petak 25. mart 2016, od 10.30

Sala na I spratu Insituta

Seminar o knjizi Džefrija Hodžsona Konceptualizacija kapitalizma (Conceptualizing Capitalism)

Conceptualizing CapitalismU razgovoru o knjizi učestvuju Jovan Babić, Alpar Lošonc, Mihail Arandarenko, Ivan Mladenović, Marko Vladisavljević, Mihajlo Đukić, Petar Bojanić, Aleksandar Fatić, Marjan Ivković, Mark Lošonc, Aleksandar Matković, Michal Sladeček i autor.

O Džefriju Hodžsonu

Džefri Hodžson (Geoffrey Hodgson, 1946) profesor je na Poslovnoj školi Univerziteta u Hertfordširu i član Akademije društvenih nauka Ujedinjenog Kraljevstva. Dobitnik je Šumpeterove nagrade Međunarodnog udruženja Jozef A. Šumpeter 2014. godine, kao i nagrade Veblen–Komons, Udruženja za evolucionu ekonomiju 2012. Autor je više od 15 knjiga među kojima su Economics and Institutions, From Pleasure Machines to Moral Communities: An Evolutionary Economics without Homo Economicus, How Economics Forgot History, kao i preko 130 radova u akademskim časopisima. Polja njegovog akademskog interesovanja protežu se od institucionalne i evolucione ekonomije, metodologije ekonomske nauke i istorije ekonomske misli, do teorije kompanije i društvene teorije.

Posted in Некатегоризовано