SAJT ČASOPISA FILOZOFIJA I DRUŠTVO

http://journal.instifdt.bg.ac.rs/index.php?journal=fid&page=index

ISSN (Štampano izd.) 0353-5738
ISSN (Online) 2334-8577

88x31

Publication ethics and malpractice statement ― Filozofija i društvo (Philosophy and Society)
PDF | HTML

 

 

IZDAVAČKI SAVET / INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Athena Athanasiou, Athens; Petar Bojanić, Beograd (President); Miran Božovič, Ljubljana; Igor Cubarov, Moskva; Mario de Caro, Roma; Ana Dimiskovska, Skopje; Eric Fassin, Paris; Aleksandar Fatić, Beograd; Christoph Hubig, Darmstadt; Kornelia Ičin, Beograd; Dejan Jović, Zagreb; Jean François Kervegan, Paris; Cornelia Klinger, Wien; Nicholas Onuf, Miami; Luca Taddio, Udine; Ilija Vujačić, Beograd; Alenka Zupančič, Ljubljana; Jovan Babić, Beograd; Kenneth R. Westphal, Istanbul

REDAKCIJA ČASOPISA / EDITORIAL BOARD
Jan Müller, Universität Basel; Maurizio Ferraris, Facoltà di Lettere e Filosofia dell Università degli Studi di Torino; Peter Klepec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana; Snježana Prijić-Samaržija, Sveučilište u Rijeci;  Željko Radinković, IFDT; Bojana Radovanović, IFDT; Michal Sladeček, IFDT; Aleksandar Dobrijević, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

E-mail: redakcijafid@instifdt.bg.ac.rs

Urednik izdavačke delatnosti
Predrag Krstić

Glavni i odgovorni urednik
Rastko Jovanov

Zamenik glavnog i odgovornog urednika
Marjan Ivković

Sekretari redakcije
Srđan Prodanović
Biljana Albahari
Miloš Ćipranić


Časopis je u celini ili apstraktima indeksiran u:

www.instifdt.bg.ac.rs/fid.html
www.doiserbia.nb.rs
www.ceeol.com
www.komunikacija.org.rs
http://www.obavezni.nb.rs/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/pub/2345/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=479859

Časopis je indeksiran u međunarodnim bazama podataka:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
Philosopher’s Index
EBSCO
PhilPapers
ResearchGate
Genamics JournalSeek
Google Scholar
J-Gate
ProQuest (relevant databases)
ReadCube
Europeana Collections
Journal Index
Baidu Scholar

i trenutno je u proceduri evaluacije u Web of Science/ Arts and Humanities Citation Index, i Scopus.


Filozofija i društvo je recenzirani akademski časopis otvorenog pristupa, osnovan 1987. godine, čiji je izdavač Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Časopis nastoji da obuhvati i predstavi ključne orijentire savremene teorije podstičući istovremeno istraživačku dimenziju studija filozofije i društva. Promoviše inovativno i kritičko mišljenje, otvorenu i konstruktivnu raspravu, stvarajući prostor za kontinuirani dijalog o pitanjima intelektualne i društvene stvarnosti unutar regionalne i međunarodne akademske mreže.

Kada je o sadržaju reč, dobrodošli su autorski prilozi visokog kvaliteta, bez obzira na tradiciju, školu mišljenja ili disciplinarno zaleđe iz kojih potiču. U središtu interesovanja su promišljanja najšire definisanih filozofskih i društvenih pitanja, teorijskog ili empirijskog pristupa, bilo da su filozofske, sociološke, antropološke, politikološke, psihološke, istorijske, geografske, lingvističke, semiotičke, komunikološke, ekonomske, tehnološke, masmedijske ili pedagoške orijentacije, bilo da ispunjavaju ono područje graničnih diskursa između ili preko ovih oblasti. U skladu s tim, uredništvo jednako vrednuje usko disciplinarno i interdisciplinarno profilisane studije. Internacionalni sastav i stručna usmerenja uredništva odražavaju i jemče takvu uređivačku politiku časopisa.

Časopis Filozofija i društvo objavljuje:
– Istraživačke članke koji predstavljaju izvorni naučni doprinos (do 60.000 slovnih znakova) ili članke preglednog karaktera (do 40.000 slovnih znakova).
– Prikaze (do 20.000 slovnih znakova) aktuelnih i relevantnih naučnih izdanja.
– Osvrte, polemike i kritike (do 30.000 slovnih znakova).
– Tematske blokove koje u saradnji sa uredništvom organizuju gosti urednici.

Svaki odabrani priloženi članak podleže dvostrukoj anonimnoj recenziji.

Autori su dužni da se strogo pridržavaju Uputstva za autore.

Prilozi za časopis se primaju tokom cele godine.

Ukoliko članak ne zadovoljava osnovne akademske standarde, uredništvo časopisa zadržava pravo da ga odbije bez slanja na recenziju.

Tiraž: 300. Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Cena 350 dinara; godišnja pretplata 1200 dinara.

Objavljivanje časopisa finansijski pomaže Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Radove objavljene u časopisu nije dozvoljeno preštampavati, u celini ili u delovima, ukoliko nije naveden izvornik.