Fassin Éric

Erik Fasan je profesor sociologije na Odeljenju za političke nauke i koupravnik Odeljenja za studije roda na Pariz VIII univerzitetu; takođe je član i jedan od osnivača Laboratorije za studije roda i seksualnosti (LEGS, CNRS / Paris 8 / Paris 10). U svom radu posebno se zanima za savreme seksualne i rasne politike, uključujući pitanja imigracije u Francuskoj, Evropi i SAD – koje proučava u komparativnoj perspektivi. Čest je učesnik u francuskim javnim debatama oko pitanja kojima se bavi – od gej braka i rodne jednakosti do imigracionih i rasnih politika.


How to Act together: From Collective Engagement to Protest
Belgrade, November 19-21, 2015

Engaging Foucault
Belgrade, December 5-7, 2014

Keynote Lecture: Éric Fassin
The Politics of Actuality: Biopower, Racial Democracy, and the Racialization of Sex
Posted in Некатегоризовано