Category Archives: WORKSHOP

децембар
12
2016.

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:
Radionici na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:

 Radionici na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu

Korak napred: Zajedničkim angažmanom do naučne izuzetnosti i društvenih promjena u regionu

i

Otvorenim razgovorima: „Kakvo društvo želimo? O izazovima zajedničkog zamišljanja alternative“

Sarajevo

12. decembar 2016.

Grupa za studije angažovanosti organizuje gostovanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gde će na radionici sa kolegama iz Bosne i Hercegovine diskutovati o ulozi teorije i kritičkog mišljenja u podsticanju društvenog angažmana, kao i načinima da se ova uloga unapredi. U okviru gostovanja grupe u Sarajevu biće održani i Otvoreni razgovori na temu „Kakvo društvo želimo?“ čiji će poseban naglasak biti na pitanju uloge javne debate u artikulisanju alternativa.

Učesnici radionice: Sead Turčalo, Nerzuk Ćurak, Asim Mujkić, Dino Abazović (FPN), Vedran Džihić, Sanja Milutinović Bojanić (CAS), Petar Bojanić, Adriana Zaharijević, Mark Losoncz, Gazela Pudar Draško (IFDT), Erhard Busek, Felix Henkel, Filip Radunović i Nicollo Milanese

децембар
9
2016.

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:
Radionici na WZB (Naučni centar za istraživanje društva, Berlin)

Gostovanje grupe za studije angažovanosti na:

Radionici na WZB (Naučni centar za istraživanje društva, Berlin)

Može li društveni angažman da predstavlja izazov za neoliberalnu demokratiju?

Berlin
9. decembar 2016.

Grupe za studije angažovanosti organizuje seminar u saradnji sa Naučnim centrom za istraživanje društva u Berlinu, sa namerom da se uvede ideja o studijama društvenog angažmana, tražeći nove ideje i potencijalne partnere za napredovanje ove prospektivne oblasti studija. Glavni cilj sastanka nije samo da se uspostavi prijateljska akademska saradnja, već i da se omogući kritička upotreba specifične forme društvenog angažmana koji predstavlja izazov za demokratiju u savremenom svetu.

децембар
9
2015.

Doing Discourse Research – Analyzing Discourse with the Sociology of Knowledge Approach to Discourse

Institute for Philosophy and Social Theory
Dr. Saša Bosančić Department of Philosophy and Social Sciences
University of Augsburg, Germany
sasa.bosancic@phil.uni-augsburg.de
http://www.philso.uni-augsburg.de/lehrstuehle/soziologie/sozio6/Team/Bosancic_Sasa/

WORKSHOP

Doing Discourse Research – Analyzing Discourse with the Sociology of Knowledge Approach to Discourse

December 9th, 2015
from 10 am to 6 pm

Institute for Philosophy and Social Theory
University of Belgrade
Belgrade, Kraljice Natalije 45

The workshop in Belgrade will discuss the theoretical groundings and the methodology of empirical research on discourses and regimes of power/knowledge in different social areas, using the Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD). This perspective on discourses and their analysis draws on Foucault, Berger & Luckmann and the Interpretative Paradigm of Sociology including Symbolic Interactionism. In comparison to the Foucauldian tradition, SKAD focuses more on social actors and societal arenas of discursive disputes.