Svedočanstvo. Komemoracija. Blagostanje


Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Historijski muzej Bosne i Hercegovine iz Sarajeva i Institut za filozofiju i društvenu teoriju iz...

Vladimir Safatle: Another kratos for the demos


We know a social diagnosis which refers to a deficit of popular sovereignty in our representative democracies. This diagnosis insists on a kind of "democracy without demos" as the major risk for our...

Žene – akterke promena u obrazovanju i nauci


Vodeći partner: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije, Kabinet potpredsednice Vlade Partner: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u...

Predrag Krstić: O nasilju kritike


Predrag Krstić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pored jedanaest teorijskih knjiga –Primati, pojedinci i pohlepnici: (d)evolucija u tri...