Aleksandra Bulatović Otpornost i nasilje


Cilj izlaganja je problematizovanje relacije nasilja i otpornosti. Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama, te se...

Miloš Ćipranić Slikar i zalog tišine


Cilj predavanja je refleksija o pitanju da li slikarstvo može da bude forma društvene angažovanosti. Žan-Pol Sartr, Emanuel Levinas i Moris Merlo-Ponti dali su negativan ili barem skeptičan...

Demokratija i kosmopolitizam za sutra


U Evropi, kao i u ostalim delovima sveta, mogu se primetiti sledeće osnovne tendencije: očigledni rast „populizma“ (koji dovodi u pitanje političko predstavljanje, ekonomske nejednakosti i...