Lea Ipi O potčinjenim dominatorima


Predavanje ispituje slučaj dominacije nad onima koji dominiraju kao način da razumemo strukturnu dominaciju. Sugerišem da je strukturna dominacija, dominacija kojom su zahvaćeni oni koji...

Mesto filozofije u obrazovnom sistemu


  Šestog oktobra u 10 časova na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45, sala na IV spratu) održaće se okrugli sto Mesto filozofije u obrazovnom sistemu....

Kulture odbacivanja u Evropi (2019-2021)


Nosilac projekta: Leuphana Universität u Lineburgu Partneri na projektu: Odeljenje za političke nauka Univerziteta u Beču; Centar za napredne studije jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci;...