Promocija knjige Frontiers of Civil Society


Kao i u drugim delovima postsocijalističke Evrope, uspon “civilnog društva” trebalo je da bude osnova za glatku transformaciju ka zapadnom modelu liberalne demokratije i kapitalizma. Posle...

Seminar Emocije i društvena teorija


Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju načine kako se odnosimo jedni prema drugima ili prema situaciji u kojoj se nalazimo i neizostavno...

Emocije i kritika: Osećaji u savremenom društvu


Emocije su, neosporno, jedna od najelementarnijih činioca naše društvene stvarnosti. One uređuju načine kako se odnosimo jedni prema drugima ili prema situaciji u kojoj se nalazimo i neizostavno...