Konferencija UdruŽene za znanje


Konferencija „UdruŽene za znanje“ održaće se 26. novembra u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu. Cilj konferencije je da okupi žene iz akademskih krugova i nezavisne...

Pad Berlinskog zida iz jugoslovenske perspektive


Povodom 30 godina od pada Berlinskog zida, nemačke i evropske integracije Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Muzej Jugoslavije organizuju panel: PAD BERLINSKOG...

Prijave za učešće u seriji radionica


Pozivamo aktiviste i aktivistkinje lokalnih građanskih inicijativa da se prijave za učešće u seriji radionica koje će se odvijati u okviru projekta  Aktivno za društvenu promenu (Active for...