14th ILECS conference


Četrnaesta ILECS konferencija biće posvećena problemu teritorija i posebno granica kao uzroka konflikata i ratova. Prostor i njegova omeđenost su, kao izvor sigurnosti i uređenosti zajedničkog...

Regionalni naučni centar u Novom Sadu


U Novom Sadu je osnovan Regionalni naučni centar, organizaciona jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Proširujući obim aktivnosti i fokusiranost ka institucionalnoj saradnji na...