Regionalni naučni centar u Novom Sadu


U Novom Sadu je osnovan Regionalni naučni centar, organizaciona jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Proširujući obim aktivnosti i fokusiranost ka institucionalnoj saradnji na...