Nemačka u izborima, Evropa pred izazovima


  Četvrtak, 21. septembar 2017. u 19 časova Medija centar Vojvodine (NDNV, Zmaj Jovina 3/I, Novi Sad) Nemački izbori i politička dinamika u najvećoj zemlji Evropske unije povod su...

Mihael Deker i Klaus Vigerling: Predavanja


Mihael Deker: Interdisciplinarna procena tehnologije autonomnih robota Roboti su jedan od retkih tehničkih sistema koji su već detaljno opisani i diskutovani u pogledu njihove moguće konstrukcije...

Otvoreni razgovori Srbija u Ivanjici


U petak, 15. septembra, u Ivanjici će biti održana javna debata „Kultura i sloboda govora“ u okviru serijala tribina Otvoreni razgovori Srbija. Ovu inicijativu je osmislila i organizuje Grupa...

The Critical Tasks of the University, Bolonja


Konferencija The Critical Tasks of the University održana na Univerzitetu u Bolonji od  22. do 24. juna 2017. godine, predstavlja prvi susret Međunarodnog konzorcijuma kritičkoteorijskih programa...