Gostovanje grupe za studije angažovanosti


Gostovanje grupe za studije angažovanosti na: Radionici na WZB (Naučni centar za istraživanje društva, Berlin) Može li društveni angažman da predstavlja izazov za neoliberalnu...

Zbornik radova Thinking Beyond Capitalism


Objavljen je zbornik radova s konferencije „Thinking Beyond Capitalism“, održane od 24. do 26. juna 2015. u Beogradu. Zbornik su priredili Aleksandar Matković, Mark Losoncz i Igor...

Multikulturalizam u Vojvodini danas


Kulturni centar Novog Sada (Katolička porta 5), velika sala 7. oktobar 2016, 19:00  Regionalni naučni centar u Novom Sadu organizuje okrugli sto o vojvođanskom multikulturalizmu. Često...

Zašto angažman?


Pozivamo vas da prisustvujete prvom događaju u okviru jesenjeg programa Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu. Sreda 7. septembar 2016. u 17.00 Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu, Dunavska...

14th ILECS conference


Četrnaesta ILECS konferencija biće posvećena problemu teritorija i posebno granica kao uzroka konflikata i ratova. Prostor i njegova omeđenost su, kao izvor sigurnosti i uređenosti zajedničkog...