Multikulturalizam u Vojvodini danas


Kulturni centar Novog Sada (Katolička porta 5), velika sala 7. oktobar 2016, 19:00  Regionalni naučni centar u Novom Sadu organizuje okrugli sto o vojvođanskom multikulturalizmu. Često...

Zašto angažman?


Pozivamo vas da prisustvujete prvom događaju u okviru jesenjeg programa Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu. Sreda 7. septembar 2016. u 17.00 Muzej savremene umetnosti u Novom Sadu, Dunavska...

14th ILECS conference


Četrnaesta ILECS konferencija biće posvećena problemu teritorija i posebno granica kao uzroka konflikata i ratova. Prostor i njegova omeđenost su, kao izvor sigurnosti i uređenosti zajedničkog...

Regionalni naučni centar u Novom Sadu


U Novom Sadu je osnovan Regionalni naučni centar, organizaciona jedinica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Proširujući obim aktivnosti i fokusiranost ka institucionalnoj saradnji na...