Filozofija i društvo, Godište 29, Sveska 4 (2018)


Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Filozofija i društvo (XXIX/4). Broj ima dve posebne tematske jedinice – „Prošireni duh i proširena kognicija“ i „Seminar...

Jugoslavija: Prvih sto godina


Povodom stote godišnjice od nastanka jugoslovenske države, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, uz podršku Fondacije Hajnrih Bel i dnevnog lista Danas, organizuje...

Aleksandra Bulatović Otpornost i nasilje


Cilj izlaganja je problematizovanje relacije nasilja i otpornosti. Otpornost je fundamentalna čovekova funkcija koja omogućava pozitivan ishod njegovog funkcionisanja uprkos teškoćama, te se...

Miloš Ćipranić Slikar i zalog tišine


Cilj predavanja je refleksija o pitanju da li slikarstvo može da bude forma društvene angažovanosti. Žan-Pol Sartr, Emanuel Levinas i Moris Merlo-Ponti dali su negativan ili barem skeptičan...