Luka Glušac, Angažman i političke institucije


Cilj ovog predavanja je da doprinese promišljanju veze između angažovanosti i političkih institucija. Nakon pregleda glavnih teorijskih viđenja institucija, političkih institucija i...

Filozofija i društvo, Godište 30, Sveska 1 (2019)


Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Filozofija i društvo (XXX/1). Broj ima dva posebna temata – „Refleksije o estetici sa evropskog zapada“, koji sadrži članke...

Ciklus predavanja Promišljanja roda


U ciklusu Promišljanja roda nastojaćemo da tematizujemo najaktuelnije teme iz sfere koja u širokom luku zahvata polje roda, seksualnosti i politike. Počev od februara 2019. godine, svakog meseca...

Misao i misija Svetog Justina Popovića


Međunarodna naučna konferencija Misao i misija Svetog Justina Popovića Beograd, Srbija 10-11. maj 2019. godine   Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja Justina...

Martin Tamke Istočna Guta i hrišćani


U fokusu predavanja prof. Tamkea su hrišćanske zajednice koje žive u istočnoj Guti, u Siriji i njihovo stradanje tokom pobunjeničke okupacije ovog područja, kao i Vladine opsade tokom 2016....