Predrag Krstić: O nasilju kritike


Predrag Krstić je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Pored jedanaest teorijskih knjiga –Primati, pojedinci i pohlepnici: (d)evolucija u tri...

Manuela Bojadžijev


MANUELA BOJADŽIJEV: "Is (neo-)racism a form of violence of the past?" Conjunctures of racism theory In my talk I will address the question of violence conceptually by focussing on racism as a form...

GÁBOR BOROS: Seminar i predavanje


Seminar "European Philosophies of Love" Sreda, 29. novembar, sala na četvrtom spratu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, sa početkom u 14 časova. Učesnici: Aleksandar...