Luka Ileterati: Subjektivnost i nasilje kod Hegela


Predavanje Luke Ileteratija u okviru IFDT godišnjeg seminara.  Predavanje je organizovano u saradnji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Europe (CAS, Sveučilište u Rijeci) i Centrom...

Zdravko Kobe: Nasilje pojma kod Hegela


Predavanje Zdravka Kobea u okviru IFDT godišnjeg seminara.  Predavanje je organizovano u saradnji sa Centrom za napredne studije jugoistočne Europe (CAS, Sveučilište u Rijeci) i Centrom za...

Hans Bernhard Schmid: Predavanje i seminar


Seminar: Collective responsibilities of random collections Ponedeljak 2. oktobar u 15 h, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IV sprat In recent philosophical research, it has come to be...

Ivan Rajković: Protiv rada!


Socijalno pitanje i leva kritika u kontekstu deindustrijalizacije. Istorijska etnografija preduzeća Zastava Automobili, 1988-2012. Slučaj nekadašnjeg giganta "Crvena Zastava" je paradigmatičan...