Category Archives: NOVE KNJIGE

децембар
6
2016.

Zbornik radova Thinking Beyond Capitalism

Objavljen je zbornik radova s konferencije „Thinking Beyond Capitalism“, održane od 24. do 26. juna 2015. u Beogradu. Zbornik su priredili Aleksandar Matković, Mark Losoncz i Igor Krtolica.

Autori priloga bave se pitanjima odnosa između kapitalizma i načina njegovog promišljanja kroz četiri tematske celine: od samokritike marksizma i kritike postmodernizma, do epistemološke i geopolitičke analize savremenog kapitalizma

__Kapitalizam NaslovnaSadržaj (.pdf)

октобар
20
2016.

Aleksandar Fatić, Virtue as Identity

Aleksandar Fatić

Virtue as Identity
Emotions and the Moral Personality

virtue-as-identity

Sadržaj

октобар
8
2016.

Petar Bojanić, O INSTITUCIONALNOM DELOVANJU

Petar Bojanić
O INSTITUCIONALNOM DELOVANJU
Kako je moguće ispravno raditi, pisati, hodati, disati, živeti zajedno?

o_institucionalnom_delovanju_korice_200

Sadržaj

јул
29
2016.

Predrag Krstić, O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće

Predrag Krstić

O čemu govorimo kad govorimo o prosvetiteljstvu: perike i gaće

SADRŽAJ

јун
10
2016.

Jelena Vasiljević, Antropologija građanstva

Jelena Vasiljević

  Antropologija građanstva

antropologija_gradjanstva

SADRŽAJ

новембар
15
2015.

Phänomenologische Ontologie des Sozialen

POS-koricaPhänomenologische Ontologie des Sozialen

Priredili Holger Zaborowski, Željko Radinković, Rastko Jovanov

Zbornik Fenomenološka ontologija socijalnoga bavi se sveprisutnošću socijalnoga kao problema, te kontroverzama i diferenciranjima koje se javljaju u tom kontekstu: tenzijama između zajednice i društva, javnog i privatnog prostora ili političke sfere i onoga što joj izmiče. Pri tome je predmet diskusije pre svega konkretna mogućnost opažanja pojedinca i grupa u socijalnom prostoru i obostrana ontološka utemeljenost i uslovljenost. Fenomenološki pristup je između ostaloga motivisan i uvidom u to da se relevantni pojmovi za navedena tematska polja ne mogu u dovoljnoj meti tematizovati čisto metodom socijalnih nauka ili empirijskim analizama. Sporazumevanje o strukturama sveta života, kao i njihove praktične i teorijske kategorije, iziskuju stoga fenomenološko razjašnjenje načina na koji „socijalno“ postaje fenomen i fenomenološko određenje onoga što je skriveno u toj sferi pojavnosti.

Sadržaj (.pdf)

април
3
2016.

Povratak iz zemlje zmajeva : Rečnik tehnologije – 33 godine posle

Recnik_tehnologije

Priredili: Dušan Bošković, Aleksandar Petrović

април
1
2016.

Politiken des Lebens : Technik, Moral und Recht als institutionelle Gestalten der menschlichen Lebensform

Politiken-des-Lebens-koricePriredili Željko Radinković, Rastko Jovanov, Jan Müller

новембар
15
2015.

Petar Bojanić, Violence et messianisme

новембар
5
2015.

Igor Krtolica

Knjiga Žil Delez
 
Autor Igor Krtolica

Kako u celini shvatiti logiku dela Žila Deleza, filozofa mnogostrukih dimenzija? Kakav je odnos između njegovih studija istorije filozofije, knjiga sistematski napisanih u njeno ime, te dela iz filozofije politike razvijenih sa Gatarijem i radova koje se bave umetnošću i književnošću?

Odgovor se nalazi u problemu kritike koja predstavlja nit vodilju Delezovog dela. Ova kritika obuhvata dva zadatka: uništavanje sveta reprezentacije i otvaranje novih mogućnosti postojanja. Koherencija čitavog delezovskog mišljenja potiče upravo iz napora uloženog u ispunjavanje ova dva zadatka. Primenjujući Delezove vlastite alate kao istoričara filozofije na njega samog, ova knjiga izlaže „superiornu koherenciju“ njegovog dela.

Communiqué de presse

новембар
15
2015.

Practicing Philosophy

Editor(s): Aleksandar Fatić, Lydia Amir
sa prilozima kolega sa Instituta: Aleksandra Fatića, Petra Bojanića, Rastka Jovanova i Marjana Ivkovića
новембар
9
2015.

Kolektivno sećanje i politike pamćenja

Priredili Michal Sladeček, Jelena Vasiljević, Tamara Petrović Trifunović

Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Zavod za udžbenike, Beograd 2015.

Zbornik Kolektivno sećanje i politike pamćenja predstavlja presek najvažnijih tekstova koji tematizuju ključne pojmove, teorijske okvire, kao i aktuelne debate u okrilju kulture sećanja, multidisciplinarne oblasti kojoj se sve više pažnje poklanja i u domaćoj nauci.

Uvršteni tekstovi, od kojih je većina prvi put prevedena na naš jezik obuhvataju pitanja individualnog i kolektivnog sećanja, zatim društvenih i kulturnih uslova konstruisanja pamćenja, te odnosa sećanja prema zaboravu i etičkih implikacija ovih antipoda. Pošto je reč o temi  koja neizbežno obuhvata istraživanja iz više naučnih disciplina, zbornik objedinjuje teoretičare kulture, sociologe, istoričare, antropologe i filozofe.

Sa izuzetkom utemeljitelja istraživanja problema sećanja i kolektivnog pamćenja, u zborniku su zastupljeni radovi savremenih autora iz različitih zemalja, čija su stanovišta predmet živih debata u društvenim naukama u današnje vreme. Sa ovim prevodilačko-uredničkim poduhvatom, stručna javnost konačno dobija sistematski pregled i presek referentnih radova iz ove oblasti.

Sadržaj zbornika (.pdf)