Igor Cvejić, Nesvodivost sposobnosti osećanja


Knjiga Igor Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećanja predstavlja originalnu fenomenološku interpretaciju osećaja u Kantovoj filozofiji kao sui generis mentalnih stanja. Ulazeći u dijalog sa...