Filozofija i društvo, Godište 30, Sveska 2 (2019)


Sa zadovoljstvom obaveštavamo da je objavljen novi broj časopisa Filozofija i društvo (XXX/2). Broj ima jednu posebnu sekciju – “Book Symposium on Kenneth R. Westphal’s How Hume And Kant...

Igor Cvejić, Nesvodivost sposobnosti osećanja


Knjiga Igor Cvejića Nesvodivost sposobnosti osećanja predstavlja originalnu fenomenološku interpretaciju osećaja u Kantovoj filozofiji kao sui generis mentalnih stanja. Ulazeći u dijalog sa...