Balibar Étienne


Etjen Balibar je vodeći francuski neomarksista, profesor emeritus na prestižnom univerzitetu Pariz X i redovni profesor na kalifornijskom univerzitetu Irvajn. Balibar je bio učenik i sledbenik...

Beck Ulrich


Ulrih Bek (Ulrich Beck) bio je jedan od najznačajnijih sociologa današnjice. Idejom o rizičnom društvu – kasnije svetskom rizičnom društvu – obeležio je savremenu društvenu teoriju,...

Beck-Gernsheim Elisabeth


Elizabet Bek Gernshajm (Elisabeth Beck-Gernsheim) je sociološkinja, psihološkinja i filozofkinja. Predavala je sociologiju na Univerzitetu u Hambrugu (1993–1994) i Univerzitetu...

Bensussan Gérard


Gérard Bensussan je profesor filozofije na Univerzitetu u Strazburu, naučni saradnik na CSNS (Huserlov arhiv u Ulmu) i gostujući predavač na mnogim univerzitetima.  Glavna tema njegovog...

Bernhard Schmid Hans


Hans Bernhard Schmid je redovni profesor političke i scoijalne filozofije na Univerzitetu u Beču. Prethodno je predavao na Univerzitetima u Basel-u, Fribourg-u, St. Gallen-u i na New School for...

Betzler Monika


Monika Belcer je profesor i šef odseka za etiku i praktičnu filozofiju na LMU, Minhen. Nakon doktorata iz klasične nemačke filozofije (1992) na LMU, Minhen, Belcer je radila godinu dana u...

Brasser Martin


Martin Braser (Martin Brasser) je docent ekonomije i etike preduzetništva na Akademiji za primenjenu nauku i umetnost u Lucernu, rukovodilac master studija filozofija i menadžment, glavni urednik...

Brubaker Rogers


Rogers Brubaker is Professor of Sociology and UCLA Foundation Chair at the University of California, Los Angeles.  He has written widely on social theory, immigration, citizenship, nationalism, and...

Brunkhorst Hauke


Hauke Brunkhorst je profesor sociologije i rukovodilac Instituta za sociologiju na Univerzitetu Flenzburg u Nemačkoj. Oblasti specijalizije su mu evropski konstitucionalizam, politička teorija i...

Busek Erhard


Erhard Busek je uticajni austrijski političar, vicepremijer Austrije u periodu između 1991. i 1995. godine, potom specijalni predstavnik austrijske vlade za pitanja proširenja Evropske Unije. Od...

Butler Judith


Džudit Batler (Berkli Univerzitet u Kaliforniji) je Maksin Eliot profesorka na Odeljenju za komparativnu književnost i na Programu kritičke teorije – čiji je jedan od direktora osnivača – na...

Canto-Sperber Monique


Monik Kanto-Sperber (Monique Canto-Sperber) predsednica je Fondacije Paris sciences et lettres. Završila je Ecole normale supérieure i ima zvanje profesora i doktora filozofije i bila je na čelu...

Cooke Maeve


Mev Kuk (Maeve Cooke) (University College Dublin) je profesorka filozofije na univerzitetskom koledžu u Dablinu i članica Kraljevske irske akademije. U trenutnim istraživanjima bavi se pitanjem...

De Caro Mario


Mario De Karo predaje moralnu filozofiju na Univerzitetu Roma Tre. Od 2000. godine redovno predaje i na Tufts letnjoj školi. Diplomirao je i doktorirao na univerzitetu u Rimu “La Sapienza”....

Dolar Mladen


Mladen Dolar (Ljubljana, 1951) osim filozofijom bavi se i teorijom kulture, kao i filmskom kritikom. Od 1984. godine zaposlen je na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Ljubljani, gde radi i...

Douzinas Costas


Kostas Duzinas je profesor prava i direktor Birbek instituta za humanističke nauke na Birbek univerzitetu u Londonu. Duzinas je došao na Birbek 1992, kada je na ovom univerzitetu osnovao Pravni...

Esposito Roberto


Roberto Esposito je redovni profesor filozofije i pomoćnik direktora na The Istituto Italiano di Scienze Umane. Takođe je i jedan od urednika časopisa Filosofia Politica, jedan od osnivača...

Fassin Éric


Erik Fasan je profesor sociologije na Odeljenju za političke nauke i koupravnik Odeljenja za studije roda na Pariz VIII univerzitetu; takođe je član i jedan od osnivača Laboratorije za studije...

Ferrara Alessandro


Alesandro Ferara je profesor političke filozofije na univerzitetu u Rimu Tor Vergata (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), i bivši predsednik italijanskog udruženja za političku...

Ferraris Maurizio


Mauricio Feraris je redovni profesor teorijske filozofije na Univerzitetu u Torinu gde je i rukovodilac Labonta (Laboratorija za ontologiju). Kolumnista je lista La Repubblica, jednog od...

Frowe Helen


Helen Fou je diplomirala i završila master studije na Univerzitetu Kent, nakon čega je započela doktorat na temu dozvoljenog ubijanja na Univerzitetu Reding. U svom master radu branila je tezu o...

Gabriel Markus


Markus Gabriel je profesor i rukovodilac odeljenja za epistemologiju, modernu i savremenu filozofiju na Univerzitetu u Bonu. Autor je sledećih knjiga: Der Mensch im Mythos. Untersuchungen über...

Geuss Raymond


Rejmond Gojs (Raymond Geuss) je renomirani politički filozof i profesor emeritus na Filozofskom fakultetu Univerziteta Kembridž u Ujedinjenom Kraljevstvu. Primarne oblasti njegovog rada su...

Gross Michael


Majkl Gros je profesor političkih nauka i upravnik Škole za političke studije na Haifa univerzitetu u Izraelu. Objavio je veliki broj radova na teme medicinske etike, vojne etike, medicinske vojne...

Grunwald Armin


Armin Grunvald je diplomirao studije fizike 1983. godine. Promocija 1987. godine na Univerzitetu Keln radom iz oblasti teorije fizike čvrstih tela. Studije matematike i filozofije zaključena su...

Harris John


Džon Haris je britanski bioetičar, profesor bioetike i direktor Instituta za nauku, etiku i inovaciju na Univerzitetu Mančester. Takođe je i jedan od osnivača Međunarodnog udruženja za...

Herzog Lisa


Liza Hercog je profesorka političke filozofije i teorije na Tehničkom univerzitetu u Minhenu. Studirala je filozofiju, ekonomiju, političke nauke i savremenu istoriju na univerzitetima u Minhenu i...

Hodgson Geoffrey


Džefri Hodžson (Geoffrey Hodgson, 1946) profesor je na Poslovnoj školi Univerziteta u Hertfordširu i član Akademije društvenih nauka Ujedinjenog Kraljevstva. Dobitnik je Šumpeterove nagrade...

Höffe Otfried


Otfrid Hefe (Otfried Höffe, 1943), Dr. Dr. h.c. mult., jedan je od najpriznatijih i najplodnijih stručnjaka za praktičku filozofiju danas. Predaje filozofiju na Univerzitetu u Tibingenu. Bio je...

Illetterati Luca


Luka Ileterati je profesor teorijske filozofije na Univerzitetu u Padovi. U svojim istraživanjima najviše se bavio nemačkom klasičnom filozofijom, s fokusom na Kantu, Hegelu i Hajdegeru. Polja...

Kasher Asa


Asa Kašer je Laura Schwarz-Kipp profesor emeritus profesionalne etike i filozofije prakse, kao i professor emeritus filozofije na Univerzitetu Tel Aviv u Izraelu. 2000. godine je dobio nagradu svoje...

Kern Andrea


Andrea Kern is professor of history of philosophy at the University of Leipzig. She obtained her PhD at the FU in Berlin. Her current research involves anthropological difference from the empirical...

Kervégan Jean-François


Jean-François Kervégan je profesor na Univerzitetskom Institutu Francuske ( l’Institut universitaire de France), kao i na Univerzitetu Paris 1/Panthéon-Sorbonne. Bio je predsednik francuskog...

Knight Jack


Jack Knight je profesor na Duke University School of Law (Cleaveland, SAD). Glavno polje istraživanja mu je preklapanje između prava i politike, sa posebnim naglaskom na političku ekonomiju...

Koskenniemi Martti


Marti Koskeniemi je redovni profesor Univerziteta u Helsinkiju. Bio je i Artur Gudhart gostujući profesor pravnih nauka na Kembridž univerzitetu (2008-2009) i stalni je gostujući profesor Pravnog...

Kukathas Chandran


Chandran Kukathas je završio osnovne studije iz istorije i političkih nauka na Australijskom nacionalnom univerzitetu, master studije iz politike na Univerzitetu Novog južnog Velsa i doktorske...

La Torre Massimo


Massimo La Torre je profesor filozofije na Pravnom fakultetu Universidad de Catanzaro (Italija). Stručnjak je za evropsko i međunarodno ustavno i javno pravo. Trenutno radi na ideji evropskog...

Lazzarato Maurizio


Maurizio Lazzarato je italijanski sociolog, filozof i aktivista koji se nakon svojih studija na Univerzitetu u Padovi preselio u Pariz gde i trenutni živi i radi kao nezavisni istraživač. Jedan je...

Lichtenberg Judith


Džudit Lihtenberg je profesorka filozofije na univerzitetu Džordžtaun u SAD. Prethodno je radila na Univerzitetu Merilend gde je predavala filozofiju i radila na univerzitetskom institutu za...

Liebsch Burkhard


Prof. dr Libš bavi se praktičnom i socijalnom filozofijom, političkom teorijom u perspektivi kulturoloških studija, teorijom i istorijom fenomenologije, hermeneutikom. Autor je jedanaest knjiga i...

Luban David


Dejvid Luban je profesor prava i filozofije na Univerzitetu Džordžtaun, SAD. Tokom 2012-2013 bio je jedan od rukovodioca Centra za transnacionalne pravne studije u Londonu. Takođe je rukovodio...

Marion Jean-Luc


Žan-Lik Marion (Jean-Luc Marion), rođen 1946. godine, član je Francuske Akademije i počasni je profesor na Univerzitetu Pariz-Sorbona. Marion predaje i na Univerzitetu u Čikagu i rukovodilac je...

Marti Genoveva


Đenoveva Marti (ICREA i Univerzitet u Barseloni) rođena je u Barseloni gde je i diplomirala, na Univerzitetu u Barseloni, 1981. godine. Doktorirala je na Univerzitetu Stenford (SAD) u januaru 1989....

Mattei Ugo


Ugo Matei (Ugo Mattei) (University of California, Hastings College of the Law / Università di Torino) je Alfred i Hanna Fromm profesor međunarodnog i komparativnog prava na Univerzitetu...

Mehring Reinhard


Rajnhard Mering (Reinhard Mehring) je pohađao gimnaziju u Dizeldorfu (Düsseldorf), potom studirao filozofiju, germanistiku i političke nauke u Bonu (Bonn) i Frajburgu (Freiburg) i apsolvirao...

Meisels Tamar


Tamar Mejzels je politička teoretičarka i profesorka političkih nauka na Univerzitetu Tel Aviv. Osnovne i magistarske studije završila je na Univerzitetu Tel Aviv, a doktorirala je na...

Merkel Wolfgang


Volfgang Merkel (Wolfgang Merkel) (WZB, Berlin Social Science Centre) je direktor istraživačkog programa “Demokratija i demokratizacija” istraživačkog Centra za društvene nauke u Berlinu...

Milanović Branko


Branko Milanović (1953), jedan je od vodećih savremenih svetskih ekonomista. Ekonomski fakultet završio je 1977. godine na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirao na istom fakultetu tezom o...

Moore Margaret


Margaret Mor je autorka knjige A Political Theory of Territory (Oxford University Press 2015) kao i još dve knjige u izdanju OUP, tri zbornika i više od 50 recenziranih tekstova i članaka....

Narveson Jan


Jan Narveson rođen je u Minesoti (SAD), studirao je na Univerzitetu u Čikagu (diplomirao je političke nauke 1955, a zatim filozofiju 1956.), a doktorirao na Harvardu (1961) (1959/1960 je proveo na...

Nef Frederik


Frederik Nef je rukovodilac programa na Školi visokih studija iz društvenih nauka (l'École des Hautes Études en Sciences Sociales - EHESS). Rukovodi programom Logika i ontologija društvenih...

Onuf Nicholas


Nikolas Onuf je predavao međunarodne odnose na američkom univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu 28 godina. Trenutno je profesor emeritus na Odseku za politiku i međunarodne odnose na...

Persson Ingmar


Ingmar Persson je profesor praktične filozofije na univerzitetu Oxford. Osnovne teme njegovog istraživanja vezanu za problem koliko danas nama znače pojmovi za koje deluje da polako gube značaj,...

Peter Fabienne


Fabijen Piter je profesorka političke filozofije na Univerzitetu Vorvik. Doktorirala je na Univerzitetu St. Gallen, a ostvarila habilitaciju iz ekonomije i filozofije ekonomije na Univerzitetu u...

Primoratz Igor


Igor Primoratz writes on moral, political and legal philosophy. In his current research he focuses in particular on the ethics of war, where he works within the just war tradition, and on terrorism,...

Rodin David


David Rodin je jedan od vodećih svetskih autoriteta za pitanje etike rata i konflikta. Zaposlen je na univerzitetu Oxford i Carnegie Council for Ethics in International Affairs (New York). Pored...

Ryan Cheney


Čenej Rajan se prevashodno bavi političkom filozofijom, ali i filozofijom prava, etičkom teorijom i filozofijom filma. Trenutno se naročito interesuje za problem razumevanja količine nasilja u...

Seth Lazar


Set Lazar je vanredni profesor i upravnik Odeljenja za filozofiju na Istraživačkoj školi društvenih nauka pri Australijskom nacionalnom univerzitetu. Piše na teme političke filozofije i...

Sherman Nancy


Nancy Sherman je profesorka filozofije na univerzitetu Georgetown i saradnica na Kennedy institutu za etiku. Doktorirala je na Harvardu. Bavi se vojnom etikom i česti je konsultant U.S. Armed...

Statman Daniel


Daniel Statman je profesor filozofije na Univerzitetu u Haifi, Izrael. Osnovne sfere interesovanja su mu etika, moralna psihologija, filozofija prava i jevrejska filozofija. Autor je knjiga: Moral...

Steinhoff Uwe


Uve Stainhof je bio naučni saradnik na Liverhjum (Leverhulme) programu na Oksfordu koji se bavio proučavanjem promenljivog karaktera rata. Kao istraživač je radio i za oksfordski Uehiro centar za...

Streeck Wolfgang


Volfgang Štrek (Wolfgang Streeck), rođen 1946, je direktor emeritus Instituta Maks Plank za izučavanje društava u Kelnu. Bio je profesor sociologije na Univerzitetu u Kelnu, kao i profesor...

Tong Rosemarie


Globalizing a Feminist Bioethics of Care Is there any single set of ethical principles or human values that exists independently of the cultural context in which it has been produced? Probably not,...

Torrengo Giuliano


Đulijano Torengo je član grupe Logos na univerzitetu u Barseloni i Labont-a na univerzitetu u Torinu. Doktorirao je filozofiju jezika na univerzitetu Zapadni Pijemont. Trenutno se bavi...

Várady Tibor


Rođen 1939. godine u Zrenjaninu. Završio Pravni fakultet u Beogradu, gde je stekao i zvanje magistra pravnih nauka. 1968. godine još jednom magistrira na Pravnom fakultetu Univerziteta Harvard...

Walzer Michael


Michael Walzer je professor emeritus na Institutu za napredne studije (IAS, Princeton, New Jersey). Svoju doktorsku disertaciju odbranio je na Harvardu. Tokom bogate karijere predavao je na Princeton...

Westphal Kenneth


Kenneth R. Westphal is Professor of Philosophy, Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul), and Professorial Fellow, School of Philosophy, University of East Anglia. He is one of four editors-in-chief of...

Wodak Ruth


Rut Vodak (Ruth Wodak) je profesorka emerita studija diskursa na Univerzitetu u Lankasteru (Velika Britanija), a takođe radi i pri Univerzitetu u Beču. Više decenija razvija...

Wolff Johnatan


Džonatan Volf (Johnatan Wolff) je profesor na University College London. Svoju master tezu odbranio je kod profesora Džeralda Alana Koena (Gerald Allan Cohen). Bio je sekretar Britanskog...

Ypi Lea


Lea Ipi je vanredna profesorka Političke teorije na Londonskoj školi ekonomije u Velikoj Britaniji. Studirala je filozofiju i književnost na univerzitetu La Sapienca u Rimu a doktorirala na...

Zaborowski Holger


Studij filozofije, teologije i klasične filologije u Frajburgu, Bazelu i Kembridžu: M. Phil. (Cantab): M. St. (Oxon): promocije u Oksfordu (D. Phil.) i Zigenu (Dr. Phil.), 2005 – 2011 profesor na...

Zahavi Dan


Dan Zahavi is professor of philosophy and director of the Center for Subjectivity Research. His main topics fall in the field of phenomenology, philosophy of mind, and cognitive science. He has...

Zupančič Alenka


Alenka Zupančič je doktorirala filozofiju na Univerzitetu u Ljubljani i Univerzitetu Paris VIII. Zupančič je naučna savetnica na Institutu za filozofiju Slovenačke akademije nauka i umetnosti i...