Tonči Matulić: Bioetika: kako preplivati okean?


U uvodnom dijelu predavanja na temu „Bioetika: kako preplivati ocean?“ daje se objašnjenje jedne metafore koja služi kao misao vodilja na kojoj se oslanja glavni argument, tj. poruka cijelog...