Šta je kritičko mišljenje danas?


Šta je kritičko mišljenje danas? Da li je i u kojoj meri kritika izgubila svoju društvenu težinu? Postoji li uopšte potreba za kritikom danas? Koji oblici kritike su još uvek aktuelni? Postoji...

Monika Betzler: Predavanje i seminar


Predavanje: The Relational Value of Empathy: 21. maja od 19h It is quite common to think that empathy and morality are closely linked. But this supposed tight connection between empathy and morality...