Tamás Gáspár Miklós


Nakon raspada produktivističke paradigme, raspada tradicionalne buržoazije i tradicionalnog proletarijata, krize ciklusa akumulacije i ekonomskog rasta suočavamo se sa novom situacijom....

Don Marquis: Four Perspectives On Abortion Ethics


Marquis will discuss four major perspectives on abortion ethics. (1) Reproductive freedom has very great value. Therefore, abortion is morally permissible. (2) All innocent human beings have the...

Jelena Đurić: Ekološka etika i pojam kontinuuma


Jelena Đurić ispituje pojam kontinuuma između prirode i kulture koji je isčezao u modernističkom shvatanju sveta, a koji može da bude ključ strukturisanja ekološke etike. Na jednom kraju...

Dušan Bošković: O izrazu pregazilo vreme


O predavanju: U prvom redu treba naglasiti da je u pitanju jedna velika metafora koja može označavati različite stvari: s jedne strane, postoje profesije koje je pregazilo vreme (na primer,...