Legat Vladimira Vukićevića


Institut za filozofiju i društvenu teoriju dobio je vredan poklon u vidu lične biblioteke filozofa Vladimira Vukićevića (1947–2012). Ugovorom je napravljen legat koji će značajno upotpuniti...

Debata „Antifašizam danas“


Debata "Antifašizam danas" predstavlja četvrti po redu događaj u okviru tematskog ciklusa "Ka novom (anti)fašizmu". Debata će se održati u četvrtak, 23. marta u 18 časova u...