Mrđan M. Mlađan Ekonomika finansijskih kriza


Tokom ovog susreta razgovaraćemo o razlozima za nastanak finansijskih kriza, njihovom toku i razrešenju, sa posebnim osvrtom na globalnu finansijsкu krizu sa početka 21. veka. Učesnici se mole...

Džejms Traford Migracija kao politički pokret


Za mnoge svoje zagovornike i kritičare, neoliberalizam je prvenstveno internacionalizam, u čijem fokusu je umanjivanje uticaja države, ukidanje socijalne pomoći i uništavanje radničkih...

Thomas Szanto – Predavanje i seminar


Predavanje: 27.5. od 17h Seminar: 28.5. od 12h   Predavanje: Politika resantimana: od vrednosnih iluzija do lažne solidarnosti Resantiman je kompleksni afektivni mehanizam koji...